Jak obelgi i wyzwiska wpływają na nasz mózg?

Holenderscy naukowcy są zdania, że nasze mózgi pod pewnymi względami preferują obelgi od komplementów! Dowiedz się, jak nadużycia słowne wpływają na nasz umysł i jakie skutki wywołują w dłuższej perspektywie.

Mózg preferuje obelgi od komplementów? Tak sądzą naukowcy!

Wyniki badań, które ukazały się na łamach czasopisma „Frontiers in Communication” dowodzą, że ludzki mózg w pewnych warunkach, preferuje obelgi od komplementów.

Holenderscy naukowcy sprawdzili emocjonalne reakcje ludzi na obraźliwy język. W swoim eksperymencie zbadali reakcje 80 kobiet na wypowiadane pod ich adresem obraźliwe słowa.

Wyniki ich badań wskazują, że wulgaryzmy i obelgi wywołują nagłe, krótkie skoki aktywności w przedniej części mózgu. Już w ciągu zaledwie 250 milisekund zostaje przyciągnięta uwaga mózgu, a jego gwałtowna reakcja na obelgi nie ustępuje wraz z powtarzającymi się zniewagami słownymi, czy częstotliwością ich wypowiadania.

Jak obelgi i wyzwiska wpływają na nasz mózg?

Oznacza to, że jesteśmy wrażliwi na obelgi słowne. Dosięgają nas na długo i wraz z upływem czasu nie dochodzi do ich znaczącego osłabienia. Niezależnie od tego, co w wypowiedziach przyciąga uwagę mózgu, czy jest to emocjonalne znaczenie słów, czy pamięć o doświadczeniach z przeszłości, nasz umysł automatycznie na to reaguje.

A co z komplementami?

Komplementy, czyli miłe i pochlebne słowa na nasz temat, także przyciągają uwagę mózgu, choć w o wiele słabszym stopniu. W tym przypadku również nie dochodzi do ich dalszego osłabiania wraz z upływem czasu. Co oznacza, ze także komplementy pozostają na długo w naszej pamięci.

Przemoc werbalna powoduje wiele szkód

Nadużycia słowne, czyli obelgi, wyzwiska, agresywne wypowiedzi, a nawet krytyka, ocenianie i etykietowanie może wywołać wiele szkód na poziomie psychicznym. Naukowcy z Uniwersytetu Florydzkiego doszli do wniosku, że przemoc psychiczna wpływa na rozwój człowieka silniej niż dawniej sądzono.

Skutki przemocy psychicznej są odczuwalne przez wiele lat

Choć ofiary przemocy słownej często żyją w nieświadomości i nie wiedzą, jaka jest przyczyna ich nieprawidłowych zachowań, może mieć to związek właśnie ze słownymi nadużyciami! Także tymi, których doświadczali w dzieciństwie.

Osoby, które były we wczesnych latach ofiarami psychicznej przemocy są dwukrotnie bardziej narażone na zachorowanie na chorobę psychiczną (np. zespół stresu pourazowego, czy zaburzenia odżywiania). Ponadto 1,6 razy częściej niż u reszty populacji, występują u nich objawy depresji i stanów lękowych.

 

Udostępnij: