Naukowe zaskoczenie: Bałtyk źródło metanu. Zagrozenia dla ziemskiej atmosfery?

Szwedzcy naukowcy są zaniepokojeni wpływem Bałtyku na klimat. Z jego dna uwalnia się tysiące ton metanu, który przyczynia się do tzw. efektu cieplarnianego. Okazuje się, że nasze morze może działać jak olbrzymia "rura wydechowa", co stanowi poważne wyzwanie dla ekologów.

Naukowe zaskoczenie: Bałtyk źródło metanu. Zagrozenia dla ziemskiej atmosfery?

Szwedzcy naukowcy są zaniepokojeni wpływem Bałtyku na klimat. Z jego dna uwalnia się tysiące ton metanu, który przyczynia się do tzw. efektu cieplarnianego. Okazuje się, że nasze morze może działać jak olbrzymia "rura wydechowa", co stanowi poważne wyzwanie dla ekologów.

Jak odkryto to zjawisko?

Szwedzcy naukowcy przypadkowo natrafili na ogromne źródło emisji gazów cieplarnianych w Europie, stanowiące potencjalne śmiertelne zagrożenie dla klimatu. To źródło nie jest związane ani z silnikami samolotów, ani statków, ale z samym Bałtykiem. W odległości 30 kilometrów od nadmorskiego miasta Nynäshamn odkryto obszar morskiego dna, z którego uwalniają się tysiące ton metanu. Mimo że metan jest bezwonny i bezbarwny, uważa się go za wyjątkowo szkodliwy dla ziemskiej atmosfery, ponieważ przyczynia się do tzw. efektu cieplarnianego.

Obszar na dnie Bałtyku, z którego uwalnia się metan, zajmuje około 20 kilometrów kwadratowych i znajduje się na głębokości około 400 metrów. To odkrycie zostało dokonane przez szwedzkich naukowców podczas wyprawy badawczej na dno Morza Bałtyckiego, która została zorganizowana przez Uniwersytet Linneusza i Uniwersytet Sztokholmski. Dzięki skanowaniu dna morskiego zauważono, że z pewnego obszaru wydobywa się gaz metan.

Naukowcy zaskoczeni

Szwedzcy naukowcy zdumieni skalą zjawiska odkrytego na dnie Bałtyku. Pęcherzyki metanu docierają wysoko nad dnem Morza Bałtyckiego, co stanowi poważne zagrożenie dla klimatu. Niewielka ilość tlenu w wodach Bałtyku jest jednym z czynników, które przyczyniają się do braku rozpuszczania się metanu w wodzie morskiej. Globalne ocieplenie przyczyniło się do obniżenia poziomu utlenienia wody, co stworzyło niebezpieczny mechanizm uwalniania metanu do atmosfery i wpływ na warstwę ozonową.

Szwedzcy naukowcy opublikowali swoje odkrycie i planują przeprowadzenie szczegółowych badań próbek zebranych z dna Bałtyku, aby zrozumieć przyczyny tego procesu i ocenić jego przyszły wpływ. Emisja gazów cieplarnianych jest zagrożeniem dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, ponieważ przyczynia się do globalnego ocieplenia klimatu i zmian klimatycznych.

Globalne ocieplenie

Skutki globalnego ocieplenia, takie jak topnienie lodowców i polarnych czap lodowych oraz wzrost poziomu morza, stanowią poważne wyzwania dla naszego środowiska. Dodatkowo efekt cieplarniany wpływa na zmiany w ekosystemach, jakość powietrza i wody oraz częstość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom efektu cieplarnianego, istotne jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i promowanie alternatywnych źródeł energii.

Niestety, w przypadku emisji metanu przez Bałtyk, rozwiązania są trudniejsze do znalezienia, ponieważ kontrolowanie tego procesu jest znacznie bardziej skomplikowane. Wpływ na emisję metanu z tego obszaru może być ograniczony, ale wymaga to bardziej zaawansowanych badań i działań, aby zrozumieć źródła i mechanizmy tego zjawiska.

 

Udostępnij: