Tygodniowe przysłowia polskie na 05 – 11 Marzec!

Tygodniowa dawka przysłów polskich, aby kolejne dni stały się weselsze!

05 Marzec – Poniedziałek

Gdy marzec suchy, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.

Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopada obraz żywy.

06 Marzec – Wtorek

Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem cmi.

W marcu kto siać nie zaczyna, dobra swego zapomina.

Śnieg marcowy owocom niezdrowy.

07 Marzec – Środa

Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje.

Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.

W marcu mgły, powódź za sto dni.

Marca obraz wierny, to miesiąc październy.

08 Marzec – Czwartek

Deszcze marcowe zbożu niezdrowe.

A po marcu, co mgłą raczy, tyleż lato się napłacze.

Ile razy marzec mgłą uraczy, tyle niepogody w lecie znaczy.

09 Marzec – Piątek

Gdy Franciszka z wichrem po polu hasa, może sypnąć śniegiem powyżej pasa.

10 Marzec – Sobota

Gdy mróz w marcu dnia dziesiątego, jeszcze czterdzieści dni mrozu takiego.

Męczennicy, gdy mróz noszą, czterdzieści dni mrozu głoszą.

Męczennicy jeśli psocą, będzie dżdżysto Wielką Nocą, a gdy kropla dżdżu nie spadnie, przez sześć niedziel będzie ładnie.

11 Marzec – Niedziela

Jeśli zapusty pogodne bywają, Świąt wielkanocnych tak się spodziewają.

Gdy się trawa zieleni w marcu, to jej nie ma w maju. 

+
Udostępnij: