Dziedziczenie po mężu! Kiedy możesz otrzymać cały majątek?

Sprawy związane z dziedziczeniem, sporządzeniem testamentu i podziałem majątku bardzo często są lekceważone i odkładane w czasie. Nie przypisuje się do nich dużej wagi. Sprawy te są bardzo istotne zwłaszcza, kiedy dochodzi do podziału majątku w rożnych sytuacjach. Czy żona zawsze dziedziczy majątek po mężu?

Uregulowanie tematu związanego z kwestia dziedziczenia, jest bardzo ważne. Zwłaszcza kiedy dochodzi do śmierci małżonka. Często bywa tak, że zajmowanie się sprawami majątkowymi dopiero po śmierci, może stwarzać problemy sporne w kwestii należnych części majątku.

Czy żona zawsze dziedziczy spadek po mężu?

Nie zawsze żona dziedziczy spadek po mężu. Dzieje się tak w przypadku, kiedy:

  • zostanie wykluczona w testamencie, wtedy może ubiegać się tylko o zachowek

  • rezygnuje z majątku, podpisując umowę z mężem o zrzeczeniu z dziedziczenia

  • sąd wyda prawomocny wyrok o separacji

  • do sądu trafi pozew o rozwód z orzeczeniem o winie żony

Co żona może odziedziczyć po śmierci męża?

W sytuacji, kiedy nie ma sporządzonego testamentu, połowa majątku zmarłego przysługuje żonie, z którą miał wspólnotę majątkową.

Druga połowa majątku jest dzielona na pozostałych spadkobierców.

Zdjęcie Dziedziczenie po mężu! Kiedy możesz otrzymać cały majątek? #1

Ważną informacją jest to, że wdowa po zmarłym nie może otrzymać mniej niż jednej czwartej całości spadku.

Do majątku wlicza się nieruchomości, pieniądze, samochody i inne przedmioty.

Kto jeszcze dziedziczy majątek?

W sytuacji, kiedy para nie miała dzieci, połowa majątku przypada rodzicom zmarłego męża. Kiedy rodzice nie żyją, prawo do majątku ma rodzeństwo zmarłego.

Jeśli małżonkowie mieli rozdzielność majątkową, cały majątek pozostawiony przez zmarłego staje się częścią spadku, który jest dzielony zgodnie z odpowiednimi zasadami. Wdowie przysługuje co najmniej jedna czwarta całości spadku, w tym jej udział w nieruchomości.

ZOBACZ TAKŻE: W niedzielę w Kościele wierni usłyszą specjalny list od biskupa! Czego dotyczy?!

Kiedy żonie może przypaść całość majątku?

Żona może odziedziczyć całość majątku jedynie wtedy, kiedy spełnione są pewne kryteria. Należą do nich:

  • zmarły nie miał dzieci

  • rodzice zmarłego nie żyją

  • zmarły nie miał rodzeństwa

  • rodzeństwo zmarłego nie żyje i nie miało potomstwa.

Udostępnij: