W niedzielę w Kościele wierni usłyszą specjalny list od biskupa! Czego dotyczy?!

W niedzielę 4 lutego w diecezji kieleckiej zostanie odczytany list dla wiernych od biskupa. Jakie słowa zostaną skierowane do wiernych?

W ostatnim czasie mówi się wiele na temat zmian w programie nauczania w szkołach. Chodzi o lekcje religii. Padły propozycje, aby lekcje te ustawić na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych, bądź całkowicie usunąć. Pojawiły się także kwestie finansowania tego przedmiotu.

Jednoznaczny apel biskupa

Propozycja zmian dotyczących lekcji religii wyszła od nowej Minister Edukacji Barbary Nowackiej. Kościół w tej sprawie zabrał głos.

Biskup diecezji kieleckiej wystosował w tej sprawie specjalny list. Będzie on odczytany podczas niedzielnej mszy. Apel jest skierowany do rodziców i uczniów.

Czy kiedyś religia była w szkołach?

List, który zostanie odczytany 4 lutego, zawiera specjalne wezwanie, dotyczące nie lekceważenia tematu religii w szkole. Biskup diecezji kieleckiej jasno wskazuje, że kiedyś temat religii w szkole był już poruszany. Religia była już usuwana z programów edukacyjnych.

Jak mówi art. 53.1. Konstytucji RP, to:

Uderzenie w podstawowe, konstytucyjne prawo obywatelskie do wolności sumienia i religii”

W swoim przekazie duchowny akcentuje, że ewentualne ograniczenia w nauczaniu religii stanowiłyby nie tylko naruszenie długoletnich tradycji, ale także powrót do momentów, które budzą oburzenie w polskiej historii.

Jednak to nie koniec jego stanowczego stanowiska. Podczas niedzielnej mszy świętej rodzice i dzieci usłyszą jednoznaczne wezwanie, aby nie pozostawać obojętnymi wobec tych zmian.

Wzywa więc wspólnotę parafialną do zdecydowanego sprzeciwu wobec tych planów, uznając je za zagrożenie dla wartości wiary i kultury.

ZOBACZ TAKŻE: Umierajaca 29-letnia piosenkarka przed smiercią chce zadbać o przyszłość 7-letniego syna...

Prośba skierowana do wiernych

W specjalnym liście, przygotowanym na niedzielną mszę świętą bp Jan Piotrowski pisze do wiernych tak:

Z tym większą troską módlmy się w tych intencjach, aby rodzice oraz ich dzieci, które wciąż licznie uczęszczają na lekcje religii, mieli poczucie autentycznego bezpieczeństwa, dalekiego od niepokojów, które polskie społeczeństwo i Kościół przeżywali w minionych dekadach historii naszej Ojczyzny”

Zdjęcie W niedzielę w Kościele wierni usłyszą specjalny list od biskupa! Czego dotyczy?! #1

W liście popierającym swoje stanowisko kapłan odwołał się do statystyk dotyczących uczniów z diecezji, podkreślając, że na lekcje religii uczęszcza zdecydowana większość. Wskazuje na 90 % uczniów.

Kapłan wykorzystał te liczby jako argument, dowodząc, że lekcje religii stanowią integralną część życia szkolnego dla znacznej większości uczniów.

Zdaniem duchownego, wysoki odsetek uczestnictwa w lekcjach religii świadczy o głębokim zakorzenieniu tych wartości w społeczności szkolnej, a ich ewentualne zaniedbanie byłoby sprzeczne z oczekiwaniami większości uczniów i ich rodzin.

Udostępnij: