ZUS wypłaca dodatkowe 1269 zł! Komu przysługuje takie wsparcie?

Ostatnie ogłoszenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wywołuje duże zainteresowanie i pytania wśród społeczeństwa. Od teraz ZUS wypłaca dodatkowe 1269 złotych w formie jednorazowego wsparcia finansowego. Ale dla kogo jest to przeznaczone? Jakie są kryteria kwalifikacji do tego wsparcia?

Świadczenia ZUS to wsparcie finansowe oferowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które może przyjąć formę pieniężną lub rzeczową. Do kategorii świadczeń pieniężnych zaliczają się emerytury, renty oraz różnego rodzaju zasiłki. Ich przyznanie zależy od sytuacji życiowej ubezpieczonej osoby, takich jak choroba, narodziny dziecka czy wypadek przy pracy. W zależności od okoliczności, ZUS może wypłacić dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 1269 złotych. Warto zaznaczyć, że te świadczenia są dostosowane do indywidualnych potrzeb ubezpieczonych i służą jako pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Przyszli beneficjenci powinni skonsultować się z lokalnym oddziałem ZUS, aby uzyskać dokładne informacje na temat przyznawania tych dodatkowych świadczeń.

Kto może starać się o 1269 zł?

Od 1 kwietnia tego roku do 31 marca 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca jednorazowe odszkodowanie w wysokości 1269 złotych za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Warto zauważyć, że jest to o 136 złotych więcej niż w poprzednich przypadkach. Jednakże, to specjalne jednorazowe wsparcie nie jest dostępne w każdej sytuacji. Przyznawane jest wyłącznie w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń przy pracy lub chorób zawodowych. Zainteresowane osoby powinny zasięgnąć dokładnych informacji u lokalnego oddziału ZUS, aby dowiedzieć się, czy spełniają warunki do otrzymania tego wsparcia finansowego.

Świadczenie wypłacane jest na wniosek poszkodowanego. Natomiast, gdy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ubezpieczony zmarł, odszkodowanie przysługuje uprawnionym członkom rodziny”– wyjaśniła Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim

Czy to wsparcie jest jednorazowe?

Stawka jednorazowego świadczenia ZUS zmienia się co roku i zależy od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który jest określany przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowany otrzymuje 20 procent przeciętnego wynagrodzenia – do końca marca 2024 roku wynosi to 1269 złotych. Na przykład, jeśli w wyniku wypadku przy pracy poszkodowany ma 5 procent uszczerbku na zdrowiu, ZUS wypłaci mu 6345 złotych odszkodowania. Proces przyznawania świadczenia jest stosunkowo szybki; decyzja podejmowana jest w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Z danych specjalistycznego portalu rynekzdrowia.pl wynika, że w ubiegłym roku ZUS wypłacił 42,6 tysiąca jednorazowych odszkodowań za wypadek przy pracy lub uszczerbek na zdrowiu z tytułu choroby zawodowej, łącznie na kwotę 294 milionów złotych. Oznacza to, że świadczenia te są ważnym źródłem wsparcia finansowego dla osób doświadczających uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzeń zawodowych.

Niezdolność do pracy

W przypadku całkowitej niezdolności do pracy oraz braku możliwości samodzielnego funkcjonowania, ubezpieczony może otrzymać jednorazowe odszkodowanie w wysokości 22 212 złotych. W sytuacji, gdy odszkodowanie przysługuje małżonkowi lub dziecku zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, kwota wzrasta do 114 231 złotych. Jeśli inne osoby z rodziny mają prawo do tego świadczenia, odszkodowanie wynosi 57 115 złotych. Te kwoty stanowią pomoc finansową dla tych, którzy stracili zdolność do pracy i wymagają specjalnej opieki oraz wsparcia w codziennym życiu. Przyszli beneficjenci powinni zasięgnąć informacji w lokalnym oddziale ZUS, aby dowiedzieć się, czy spełniają kryteria do otrzymania tego rodzaju wsparcia.

W sytuacji, gdy prawo do zadośćuczynienia mają równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas jest to już 114 231 zł, które ulega zwiększeniu o kwotę 22 212 zł na każde z tych dzieci”– wytłumaczyła Beata Kopczyńska

Udostępnij: