Program "Dobry start"! Kto może z niego skorzystać

Wniosek o przyznanie świadczenia z programu “Dobry start” należy złożyć do końca listopada. Gdzie udać się po druk? Kto może skorzystać?

Warto pamiętać o złożeniu wniosku “Dobry start”. To szansa na uzyskanie pomocy, która może się okazać bardzo przydatna dla uczniów.

“Dobry start”: co to za program?

To inicjatywa rządowa, która ma na celu zmniejszenie kosztów finansowych związanych z edukacją dzieci.

To świadczenie, które umożliwia uzyskanie jednorazowego wsparcia w kwocie 300 zł, z przeznaczeniem na:

  • zakup podręczników,

  • zakup zeszytów,

  • sprzęt i wyposażenie ułatwiające naukę na różnych stopniach edukacji.

W przypadku tego dofinansowania nie obowiązują żadne kryteria dochodowe. W całości zwolnione jest ono z  podatku.

Kiedy upływa termin?

Na złozenie wniosku mamy czas do 30 listopada.

Jeśli ktoś jeszcze wniosku o 300 plus nie wysłał do ZUS-u, to warto się pospieszyć. Ostateczny termin na jego złożenie upływa 30 listopada. Po tej dacie złożenie dokumentu będzie możliwe tylko w sytyuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada” - informuje regionalny rzecznik prasowy ZUS Kowalska-Matis

Jak złożyć wniosek?

Złożenia wniosku dokonuje się tylko drogą elektroniczną. Służą do tego aplikacje:

  • mZUS,

  • Platforma Usłg Elektronicznych PUE ZUS,

  • bankowość elektroniczna,

  • portal Emp@tia.

Złożenie wniosku jest banalnie proste. Rodzice najczęściej korzystają z aplikacji mZUS, własnego internetowego banku I konta na PUE ZUS żeby przesłać wniosek” - mówi Kowalska-Matis

W jaki sposób będzie wypłacane świadczenie?

Przyznana pomoc będzie wypłacana tylko i wyłącznie bezgotówkowo, czyli na numer konta płatniczego, wskazanego we wniosku.

Kto może złożyć wniosek?

Taki wniosek składa rodzic. W sytuacji, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, każdy z nich może wystąpić o to świadczenie, uzyskując połowę kwoty.

Świadczenie to może uzyskać również:

  • opiekun prawny,

  • opiekun faktyczny,

  • osoba ucząca się.

Pomoc ta przysługuje również dzieciom w pieczy zastępczej.

Udostępnij: