Dwa dni urlopu extra dla rodziców! Wykorzystaj je w grudniu!

W Polskim Kodeksie Pracy istnieje zapis, który stanowi o przywilejach dla pracujących rodziców. Zgodnie z tymi przepisami, rodzicom przysługuje możliwość skorzystania z dwóch dni wolnych od pracy w ciągu roku związanych z opieką nad zdrowym dzieckiem. Istnieje jednak pewnie warunek. Muszą zostać wykorzystane do końca roku! Trzeba się pospieszyć, w przeciwnym razie przepadną!

  Dodatkowe dwa dni wolne dla rodziców- kto może skorzystać?

  Zgodnie z Kodeksem Pracy rodzicom przysługuje możliwość skorzystania z dwóch dni wolnych od pracy w ciągu roku związanych z opieką nad zdrowym dzieckiem. Warto zauważyć, że chociaż te dni wolne mogą przypominać urlop opiekuńczy, to jednak istnieje subtelna różnica między nimi.

  Kluczową różnicą jest fakt, że prawo do opieki nad dzieckiem obejmuje jedynie sytuację, gdy dziecko jest zdrowe i nie przekroczyło 14. roku życia. Jest to istotne w odróżnieniu od urlopu opiekuńczego, który może być wykorzystywany również w przypadku, gdy dziecko wymaga szczególnej troski z powodu choroby czy innego rodzaju problemów zdrowotnych.

  Art. 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy brzmi:

  Każdy pracownik wychowujący przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat ma prawo w ciągu roku kalendarzowego do zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, za które zachowuje prawo do wynagrodzenia.

  Dwa dni opieki nad dziećmi

  Jeśli obydwoje rodzice dziecka są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, to mają możliwość wspólnego ustalenia, który z nich skorzysta z przyznanych dni wolnych. Warto podkreślić, że nie jest konieczne, aby rodzice byli małżeństwem - ten przywilej przysługuje zarówno parom małżeńskim, jak i nieformalnym związkom. Ponadto, istotne jest, że wymiar tego rodzaju urlopu nie zależy od liczby dzieci, jakie ma dana para. Bez względu na to, czy rodzice mają jedno czy kilkoro dzieci, przysługują im dwa dni opieki nad dziećmi.

  Wykorzystaj wolne dni, zanim przepadną!

  Należy pamiętać, że przysługujące dni opieki nad dzieckiem muszą być wykorzystane w ciągu danego roku kalendarzowego. W praktyce oznacza to, że niewykorzystane dni 1nie przechodzą na kolejne lata… Jeśli nie zostaną wykorzystane do końca grudnia, po prostu przepadną

  Jednak warto być świadomym, że od 1 stycznia 2024 roku wszyscy rodzice zyskają nową pulę dwóch dodatkowych dni wolnych przeznaczonych na opiekę nad dziećmi. To ważna zmiana, która wprowadza dodatkowe ułatwienia dla pracujących rodziców, umożliwiając bardziej elastyczne zarządzanie czasem związanym z opieką nad potomstwem.

  Udostępnij: