Duże zmiany w emeryturach w grudniu!

Grudzień przynosi duże zmiany w świadczeniach emerytalnych dla wielu seniorów. Aż milion osób może otrzymać aż dwie emerytury w tym miesiącu! Warto zaznaczyć, że zmiany te są związane z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia.

  Grudniowa niespodzianka dla emerytów!

  W grudniu milion osób otrzyma aż dwie emerytury! Informacje te podał dziennik "Fakt", wskazując na kalendarz grudniowy jako głównego sprawcę tej nietypowej sytuacji. Zmiany w harmonogramie wypłat są bezpośrednio związane ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

  Przypominamy, że w Polsce, 25 grudnia to dzień świąteczny, uznawany za dzień wolny od pracy z okazji Bożego Narodzenia. Jednocześnie dla części emerytów jest to dzień, w którym przysługują im świadczenia emerytalne. Jednakże, dzięki zorganizowanym działaniom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), emeryci nie muszą obawiać się opóźnień w otrzymaniu swoich pieniędzy.

  ZUS poinformował na platformie X (wcześniej znanej jako Twitter), że już 19 grudnia przekazał Poczcie Polskiej emerytury i renty planowane do wypłaty 25 grudnia. Natomiast przelewy świadczeń do banków mają trafić 21 grudnia, co zapewni seniorom dostęp do środków jeszcze przed Świętami.

  Aż dwie emerytury w grudniu!

  Należy zwrócić uwagę, że osoby, których emerytury przypadały na 1. dzień każdego miesiąca, są w szczególnie korzystnej sytuacji. Dzięki sprzyjającemu kalendarzowi, otrzymali już grudniowe emerytury zgodnie z planem, a dodatkowo, jeszcze przed końcem roku, dostaną również styczniowe świadczenia. ZUS planuje przekazać środki Poczcie Polskiej 22 grudnia, a 28 grudnia trafią one do banków.

  Z czego wynika ta nietypowa sytuacja?

  Zgodnie z przepisami emerytalno-rentowymi, świadczenia emerytalne muszą być dostępne na kontach bankowych emerytów dzień przed terminem płatności. Jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, świadczenia powinny być dostępne nawet dwa dni wcześniej.

  W praktyce oznacza to, że ci emeryci, których termin wypłaty przypada na 1. dzień miesiąca, mogą otrzymać dwie emerytury w grudniu – jedną 1 grudnia i drugą najprawdopodobniej 28 lub 29 grudnia. Warto jednak zauważyć, że druga emerytura, wypłacona pod koniec grudnia, obejmuje okres stycznia 2024 roku, co oznacza, że w styczniu seniorzy nie otrzymają już tego świadczenia.

  Udostępnij: