Koniec opłat związanych z abonamentem RTV?! Pojawi się nowa opłata audiowizualna?!

Najnowsze informacje wskazują, że pojawią się zmiany w systemie opłat dotyczących mediów publicznych. Czego maja dotyczyć te zmiany? Czy to koniec abonamentu RTV?

Nowy projekt dotyczący zmian w prawie medialnym został zaproponowany przez byłego prezesa TVP Jana Dworka. Propozycja ta dotyczy zniesienia abonamentu RTV i zastąpienie go opłatą audiowizualną. Opłata ta byłaby pobierana przez urząd skarbowy wraz z rozliczeniem PIT.

Od kiedy ma zniknąć abonament RTV?

Z założeń jakie wynikają z projektu, abonament za RTV miałby zostać wycofany w 2025 roku. W zamian za niego miałaby się pojawić miesięczna składka audiowizualna w wysokości 9 zł.

W rodzinie wielodzietnej koszt ten byłby liczony na każdego członka oraz mnożony przez liczbę miesięcy w roku. Dla czteroosobowej rodziny łączny koszt wynosiłby 432 zł rocznie.

Koszty te byłyby mniejsze dla rodzin, w których są uczniowie i seniorzy po 75 roku życia.

Pomysł związany z wprowadzeniem opłaty audiowizualnej ma na celu rozłożenie obciążeń finansowych. Projekt ten zakłada również ograniczenie reklam.

Zdjęcie Koniec opłat związanych z abonamentem RTV?! Pojawi się nowa opłata audiowizualna?! #1

Opłata audiowizualna

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski zapowiedział, że wysokość tej opłaty ma nie przekroczyć 100 zł rocznie. Przepisy jednak jeszcze nie są do końca ustalone. Wszystko jest jeszcze w trakcie weryfikacji.

Proponujemy opłatę na bardzo niskim poziomie, bo w wysokości maksimum 100 zł rocznie przy wpłacie jednorazowej. Trzeba jednak ustalić, w jakim trybie ją egzekwować. Drugi ważny problem: czy powinna być powiązana z adresem domowym, adresem pocztowym, czy z innym elementem, na przykład licznikiem energii — mówił Bogdan Zdrojewski

Kogo dotyczyłaby nowa opłata abonamentowa?

Założenia dotyczące wprowadzenia nowej opłaty audiowizualnej zakładają, że nie wszyscy będą musieli ją ponosić.

ZOBACZ TAKŻE: Emeryci otrzymają podwyżkę! Minister ujawnia wysokość waloryzacji!

Z opłaty będą zwolnione osoby, które:

  • mają niskie dochody

  • są bezrobotne

  • mają statut rencisty

  • posiadają dochód, który nie przekracza minimalnego wynagrodzenia (z wyjątkiem przedsiębiorców i rolników)

Zwolnienie będzie także dotyczyło osób powyżej 75. roku życia oraz dzieci do 26. roku życia i uczniowie.

W tym momencie zwolnienie z opłaty abonamentowej RTV dotyczy osób, które:

  • są w wieku powyżej 75. roku życia

  • emerytów po 60. roku życia (muszą posiadać prawo do emerytury, które nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia)

  • posiadają stopień niepełnosprawności zaliczony do I. grupy inwalidzkiej

  • są weteranami będącymi inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Udostępnij: