Będą podwyżki dla nauczycieli! Rozporządzenie zostało podpisane!

Minister Edukacji wraz z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie dotyczące podwyżek dla nauczycieli. Jakie kwoty zostały zatwierdzone?

20 lutego doszło do podpisania rozporządzenia określającego wynagrodzenie nauczycieli. Zawarte są tam informacje dotyczące minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Wzrost pensji ma wynosić 33% dla początkujących nauczycieli, zaś dla stopnia mianowanego wzrost wyniesie 30%.

Rozporządzenie podpisane

Jak poinformowało MEN zostało podpisane rozporządzenie dotyczące podwyżek dla nauczycieli. Zgodnie z zawartymi w nim informacjami wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie z 1167 zł brutto na 1365 zł brutto. Kwoty zależne są od stopnia awansu zawodowego oraz zaszeregowania do odpowiedniej grupy pracownika.

Podpisane rozporządzenie trafiło już do publikacji w Dzienniku Ustaw. W komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiła się informacja:

Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33 proc., a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30 proc.

Chodzi o zmianę przepisów dotyczących minimalnych zarobków nauczycieli, dodatków do ich pensji oraz płacenia za pracę w dni wolne.

ZOBACZ TAKŻE: Ten lek nie będzie refundowany!

Nowe zasady, które zostały przyjęte, ustalają minimalne kwoty wynagrodzenia dla nauczycieli. To pozwoli organom odpowiedzialnym za szkoły na przygotowanie się do wypłacania podwyżek.

Podwyżki będą wypłacane zgodnie z nowym rozporządzeniem, z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku.

Nowa tabela minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli po podwyżce

W nowelizacji dotyczącej podwyżek dla nauczycieli znajduje się także informacja z minimalnymi kwotami wynagrodzeń zasadniczych, jakie obecnie będą przysługiwać będą nauczycielom.

Zdjęcie Będą podwyżki dla nauczycieli! Rozporządzenie zostało podpisane! #1

Zawarte są w niej również stopnie awansu zawodowego. Tabela ta stanowi załącznik do nowego rozporządzenia. Kwoty kształtują się następująco:

  • dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (stanowiących 95% wszystkich nauczycieli)

nauczyciel początkujący – 4 908 zł (wzrost o 1218 zł brutto),

nauczyciel mianowany – 5 057 zł (wzrost o 1167 zł brutto),

nauczyciel dyplomowany – 5 915 zł (wzrost o 1365 zł brutto)

  • dla pozostałych nauczycieli

nauczyciel początkujący – 4 788 zł (wzrost o 1188 zł brutto),

nauczyciel mianowany – 4 910 zł (wzrost o 1210 zł brutto),

nauczyciel dyplomowany – 5 148 zł (wzrost o 1188 zł brutto).

Pozostali nauczyciele to osoby z tytułem zawodowym magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz innym wykształceniem.

Jak podaje MEN, zmiany będą obowiązywać od dnia, kiedy zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw, ale będą miały skutek od 1 stycznia 2024 roku.

Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zgodnie przepisami ustawy Karta Nauczyciela następuje nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia- komunikat MEN

W tym samym komunikacie czytamy również:

Podwyżka wynagrodzeń jest możliwa dzięki rekordowemu zwiększeniu subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024 wynosi ponad 87 mld 983 mln zł i jest wyższa o 36,2 proc. od kwoty subwencji oświatowej w roku 2023

Zaś resort edukacji podał, że:

Jak wynika z opublikowanej w dniu 1 lutego ustawy budżetowej na rok 2024, jednostki samorządu terytorialnego otrzymują zwiększone środki zarówno dla publicznych, jak i niepublicznych przeszkoli, szkół i placówek

Czym jest zasadnicze i średnie wynagrodzenie nauczycieli?

Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym z elementów tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Jego wysokość w różnych stopniach awansu zawodowego wynika z określonej kwoty bazowej dla nauczycieli, ustalonej w ustawie budżetowej.

Zgodnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, na podstawie ustawy budżetowej na rok 2024 i tzw. ustawy okołobudżetowej, wynagrodzenia nauczycieli wzrosną w tym roku o 30% dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, oraz odpowiednio o 33% dla nauczycieli początkujących. Minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli również wzrośnie o 30% i 33% odpowiednio.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli składa się z wynagrodzenia zasadniczego i różnych dodatków, jak wysługę lat czy za pełnienie funkcji kierowniczej. Niektóre dodatki są uzależnione od wysokości wynagrodzenia zasadniczego, np. dodatek stażowy. Decyzję o wysokości innych dodatków podejmują samorządy. Mogą one także ustalić wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż minimalne stawki określone przez ministerstwo edukacji.

Udostępnij: