Możesz zyskać 740 zł dodatku do emerytury! Od marca kwota będzie jeszcze wyższa?!

Rodzice, którzy mają czwórkę dzieci otrzymują średnio 740 zł dodatku do emerytury. Już od marca kwota ta ma ulec zmianie. Ile będzie wnosił ten dodatek po marcowej waloryzacji?

Dodatek do emerytury w postaci 740 zł otrzymają rodzice, którzy mają czwórkę dzieci. Kwota maksymalna wsparcia to obecnie 1588,44 zł, jednakże od marca zwiększy się do 1780,96 zł. Dodatek ten pobierają w głównej mierze matki dzieci, co nie znaczy, że mogą starać się także ojcowie. Warunkiem jest zgłoszenie się do ZUS.

Dodatek do emerytury „mama 4 plus”

Dodatek do emerytury został wprowadzony już pięć lat temu. Jego nazwa to „mama 4 plus”.

Skierowany jest do osób, które ze względu na dużą liczbę dzieci, nie miały możliwości osiągną minimalnej emerytury.

Cel i przeznaczenie tego świadczenia wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Ideą tego dodatku jest zapewnienie podstawowych środków do życia mamom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie w ogóle podjęły, bo zajmowały się wychowywaniem dzieci. Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury- wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego ZUS

Z tego rodzaju wsparcia mogą skorzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Ważne jest spełnienei kilku warunków.

Wysokość dodatku do emerytury

Świadczenie to ma być zrównane do poziomu minimalnej emerytury. Która obecnie wynosi 1588,44 zł.

Wysokość tego świadczenia wynosiła 740 zł. Jednakże jest ona zależna od kwoty podstawowego świadczenia emerytalnego.

Zdjęcie Możesz zyskać 740 zł dodatku do emerytury! Od marca kwota będzie jeszcze wyższa?! #1

Kwota ma się zmienić po przeprowadzeniu waloryzacji marcowej. 

Kwota maksymalna wsparcia to obecnie 1588,44 zł, jednakże od marca zwiększy się do 1780,96 zł.

Waną informacją jest to, że korzystają z tego wsparcia w głównej mierze kobiety, bo aż w 99,9%. reszta to mężczyźni.

Z informacji podanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tylko w 2022 roku, na wypłaty środków z programu wydano 495,2 mln zł.

Jak otrzymać dodatek do emerytury?

Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku do ZUS. Warto wspomnieć, ze uprawnieni są do niego również ojcowie dzieci. Dzieje się tak w przypadku, kiedy matka zmarła, bądź odeszła od rodziny.

Do wniosku musi być także dołączone oświadczenie ERU, które zawiera bardzo istotne informacje. Są nimi:

  • informacje o sytuacji osobistej,

  • informacje o sytuacji rodzinnej rodzinnej,

  • majątek rodziny

  • akty urodzenia dzieci

  • zaświadczenie o dochodach

W przypadku, kiedy o ten dodatek stara się ojciec, musi on również posiadać akt zgonu matki dzieci. Jeśli wniosek składa ojciec, jego podstawowa emerytura musi być na poziomie poniżej minimalnego świadczenia, bądź nie mieć jej wcale.

ZOBACZ TAKŻE: Dodatkowy 1000 zł ze zwrotu podatku?! Nie wszyscy o tym wiedzą!

Do złożenia takiego wniosku konieczne jest także osiągnięcie odpowiedniego wieku, 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Jak podaje ZUS średni wiek osób korzystających z tego dodatku to 69 lat.

Dodatkowymi warunkami są:

  • mieszkanie w Polsce przez co najmniej 10 lat

  • posiadanie obywatelstwa polskiego oraz państw Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA (Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu), w tym prawo pobytu, prawo stałego pobytu lub zalegalizowany pobyt na terenie Polski

Kiedy otrzymanie dodatku nie jest możliwe?

Dodatek do emerytury może zostać odebrany lub nie przyznany. Jak przekazuje ZUS, jeśli osoba starająca się o to świadczenie, otrzymuje inne dodatki bądź pracuje, musi o tym poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Również w trakcie jego pobierania, kiedy zmienia się sytuacja życiowa i materialna, a ma to wpływ na prawo do pobierania świadczenia lub na jego wysokość, w obowiązku osoby korzystającej z dodatku jest udzielenie takich informacji do ZUS.

Taka informacja, przypominająca o tym obowiązku, została umieszczona na oficjalnej stronie ZUS.

Udostępnij: