Dodatkowy 1000 zł ze zwrotu podatku?! Nie wszyscy o tym wiedzą!

Trwa okres rozliczeniowy podatku. W zeznaniach podatkowych odliczamy wiele ulg. Nie wszyscy jednak wiedzą, gdzie jeszcze można zyskać dodatkowe pieniądze. Co to za ulga? Kto może z niej skorzystać?

Obok popularny ulg z których w większości korzystamy, a więc ulgi związane z dziećmi, internetem itp., istnieje jeszcze jedna ulga, która może przynieść spore korzyści finansowe. Jest nią ulga dla członków związków zawodowych.

Ulga dla członków związków zawodowych

Jak podaje portal Money.pl ulga dla członków związków zawodowych została wprowadzona już w 2022 roku. Obejmuje ona pracowników, którzy korzystają z rozliczenia według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37) oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28).

Osobami, które nie mogą skorzystać z tej ulgi, są ci którzy rozliczają się za pomocą podatku liniowego. Takie informacje przekazuje Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ.

Ile można odliczyć?

W roku poprzednim kwota ta została podwyższona. Składając roczną deklarację PIT można

odliczyć opłacone składki w wysokości niższej lub równej 840 zł. W roku 2022 kwota ta wynosiła 500 zł. Składki przekraczające 840 zł nie podlegają już odliczeniu.

Warunkiem koniecznym, który musi być spełniony aby móc skorzystać z tej ulgi jest posiadanie dowodów wpłat poniesionych na składki członkowskie.

Rozliczając się na zeznaniu podatkowym należy:

  • wpisać dane osobowe

  • wpisać nazwę organizacji związkowej

  • umieścić tytuł i datę wpłaty

  • podać kwotę składki

Jeśli składki są potrącane przez pracodawcę, wystarczy informacja płatnika zamieszczona w PIT-11.

Gdzie wykazać wysokość składek?

Według informacji podanych przez Norberta Kusiaka, wysokość składek trzeba wykazać w załączniku do rocznego zeznania podatkowego, czyli PIT-O. Musi on być złożony razem z właściwym zeznaniem podatkowym.

Zdjęcie Dodatkowy 1000 zł ze zwrotu podatku?! Nie wszyscy o tym wiedzą! #1

W formularzu PIT-O zawarte są informacje o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku.

PIT-O służy do odliczenia większości popularnych ulg, w tym składkę członkowską na rzecz związku zawodowego. Wpisuje się to w część B, wiersz 8, komórka 33-34.

Obowiązkiem jest łączne złożenie PIT-O z głównym zeznaniem podatkowym, gdyż dane wykazane w części B formularza PIT-O trzeba w dalszej kolejności przenieść do odpowiedniej rubryki zeznania PIT.

Jak dokonać złożenia zeznania podatkowego, aby otrzymać tą ulgę?

Można to zrobić za pomocą usługi Twój e-PIT. Złożenie zeznania podatkowego może odbyć się również w tradycyjną drogą, poprzez złożenie go na Poczcie Polskiej.

ZOBACZ TAKŻE: Pilny komunikat banku! Środki klientów mogą być zagrożone!

Ważne jest, aby pamiętać o terminie ustalonym na złożenie tego zeznania.

Udostępnij: