Kiedy wypłata 14. emerytury? Konkretna data i zasady przyznawania świadczenia

W 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ponownie wypłaci seniorom dodatkowe, jednorazowe świadczenie w postaci czternastej emerytury. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało już konkretny termin oraz kwotę tego wsparcia. Przyjrzyjmy się szczegółom.

Kwota 14. emerytury w 2024 roku

Czternasta emerytura to istotne wsparcie finansowe dla wielu polskich seniorów, zwłaszcza tych otrzymujących najniższe świadczenia. W 2024 roku wysokość czternastej emerytury wyniesie 1780,96 złotych brutto, co odpowiada aktualnej wysokości minimalnej emerytury.

Warto przypomnieć, że w poprzednim roku kwota tego jednorazowego świadczenia była znacznie wyższa i wynosiła 2650 złotych. Było to jednak wyjątkowe, jednorazowe podniesienie kwoty. W bieżącym roku seniorzy otrzymają czternastą emeryturę w standardowej wysokości.

Termin wypłaty

Wiele osób zastanawia się, kiedy mogą spodziewać się wypłaty czternastej emerytury. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone we wrześniu. Jest to zgodne z harmonogramem z poprzedniego roku, kiedy to pieniądze również trafiły do seniorów we wrześniu.

Kryterium dochodowe

Należy pamiętać, że nie wszyscy seniorzy będą mogli skorzystać z tego dodatkowego wsparcia finansowego. W przypadku czternastej emerytury obowiązuje bowiem kryterium dochodowe. Świadczenie to przysługuje osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 złotych brutto.

Dla tych, którzy przekraczają ten próg dochodowy, przewidziane jest pomniejszenie świadczenia na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że kwota czternastej emerytury będzie pomniejszana o tyle, o ile przekroczono limit dochodu. W praktyce oznacza to, że seniorzy, których miesięczny dochód wynosi 4630,97 zł brutto lub więcej, nie otrzymają żadnej dodatkowej kwoty.

Znaczenie 14. emerytury

Dla wielu polskich emerytów czternasta emerytura stanowi ważne wsparcie finansowe, które pomaga zrekompensować niskie miesięczne świadczenia. W Polsce wielu seniorów boryka się z trudnościami finansowymi, a dodatkowe fundusze z czternastej emerytury mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków, takich jak rachunki za media, leki czy inne niezbędne potrzeby.

Podsumowanie

Czternasta emerytura to ważne świadczenie, które w 2024 roku wyniesie 1780,96 zł brutto. Zostanie ono wypłacone we wrześniu, podobnie jak w ubiegłym roku. Świadczenie to przysługuje osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Dla wielu seniorów jest to istotne wsparcie, które pomaga w codziennym funkcjonowaniu. Jednakże, z uwagi na kryterium dochodowe, nie wszyscy emeryci będą mogli liczyć na pełną kwotę czternastej emerytury.

 

Udostępnij: