Nowe wsparcie finansowe już od października! 2300 lub 2700 złotych przez dwa lata na każde dziecko!

Oprócz zasiłku w wysokości 800 zł na każde dziecko, rodzice będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie w wysokości 1500 zł lub 1900 zł miesięcznie. Program wspierania aktywności zawodowej rodziców przewiduje to wsparcie na okres dwóch lat, począwszy od momentu, gdy dziecko ukończy 12 miesięcy, aż do ukończenia trzeciego roku życia.

Prezydent podpisał ustawę, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie odpowiedzialny za wypłatę świadczenia.

Nowe świadczenia dla rodziców

Ustawa Aktywny Rodzic wprowadza trzy nowe formy wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi poniżej trzech lat:

  • Dofinansowanie opieki nad dzieckiem: Rodzice mogą otrzymać 1500 zł miesięcznie na opiekę sprawowaną przez nianię, dziadków, sąsiadkę itp., jeśli podejmą aktywność zawodową. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością kwota ta wzrasta do 1900 zł.

  • Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku: Rodzice mogą uzyskać do 1500 zł miesięcznie, pokrywając nie więcej niż całkowity koszt pobytu dziecka w placówce.

  • Dofinansowanie opieki rodzicielskiej w domu: Rodzice mogą otrzymać 500 zł miesięcznie na opiekę sprawowaną przez siebie w domu. To wsparcie przysługuje już od pierwszego dziecka, w przeciwieństwie do wcześniejszego Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, który obejmował jedynie drugie i kolejne dzieci.

ZOBACZ TAKŻE: Nowy niebezpieczny trend internetowy wśród dzieci! Śmiertelne ryzyko...

Rodzice mogą dowolnie wybierać formę świadczenia i zmieniać ją w trakcie trwania programu. Istotne jest, że na to samo dziecko w danym miesiącu może być przyznane tylko jedno świadczenie.

Nowe rozwiązania wprowadzone przez ustawę będą dostępne dla rodziców od 1 października 2024 roku. Wypłatą świadczeń zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

1500 złotych co miesiąc

Program Aktywny Rodzic, wcześniej znany jako "babciowe", to kompleksowa reforma systemu wsparcia dla rodziców dzieci w wieku do trzech lat.

Program oferuje trzy rodzaje świadczeń:

  • aktywni rodzice w pracy”

  • aktywnie w żłobku”

  • aktywnie w domu”

Rodzice dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy mogą wybrać jedno z tych świadczeń, odpowiednio do swojej sytuacji zawodowej.

Świadczenia te nie są uzależnione od dochodu, jednak w przypadku świadczenia „aktywni rodzice w pracy” weryfikowana będzie aktywność zawodowa rodziców.

Zdjęcie Nowe wsparcie finansowe już od października! 2300 lub 2700 złotych przez dwa lata na każde dziecko! #1

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski o świadczenia można składać od miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesięcy. Jeśli rodzice nie spełniają warunku aktywności zawodowej w momencie składania wniosku, mogą ubiegać się o świadczenie „aktywnie w domu”.

Gdy podejmą pracę, mogą złożyć wniosek o zmianę świadczenia na „aktywni rodzice w pracy”, co spowoduje uchylenie świadczenia „aktywnie w domu” od tego miesiąca.

Program przewiduje również możliwość ubiegania się o świadczenie „aktywni rodzice w pracy” przez rolników, ich małżonków i domowników podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu w KRUS.

Ubezpieczenie w KRUS będzie traktowane jak praca na pełny etat, co pozwoli tym osobom spełnić warunek aktywności zawodowej i ubiegać się o świadczenie.

Udostępnij: