znak cytatu Sapiens sapientiae consilio est contentus, neque umquam eum demeritum factum paenitet, quia recte factum non potest non esse optimum.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Spoczywa na nas Damoklesowy miecz, z każdym dniem grożący swoim ostrzem. Niemniej jednak, wydaje się nam, że jest on jedynie nieodłączną częścią naszego losu.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non hoc obstat, quod dicitur, obstat; sed quod verum est, istud maxime obstat: ‘Deus meus, quarto errorem meum videris, et nihil agis?’. Quo modo nihil ago? Non ego feci caelum, et terram, et mare, et omnia quae in eis sunt?

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus: Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Veritas odium parit: Prawda rodzi nienawiść. Amicus certus in re incerta cernitur: Prawdziwego przyjaciela poznajemy w niepewności.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cogito, ergo sum. Dubito, ergo cogito. Dubito, ergo sum. Ja jestem, bo myślę. Wątpię, więc myślę. Wątpię, więc jestem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus - Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy. Vernantibus annis - Latem zielonych lat. Fides, sed cui vide - Zaufaj, ale sprawdź komu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. To znaczy, że błądzić jest rzeczą ludzką, ale trwać w błędzie jest diabelskie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile. Życie jest krótkie, sztuka nieśmiertelna, decyzja szybka, doświadczenie niebezpieczne, osąd trudny.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Persona est homo, naturae rationalis individua substantia. Possono fare del male, ma non possono farmi male.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum spiro, spero, dum spero, amo; dum amo, vivo. Dum vivo, scribo, dum scribo, degustatori mortis sum. Ubi cessavi, desinam.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non est ad astra mollis e terris via. Polski tłumaczenie tego cytatu brzmi: Nie ma łatwej drogi z ziemi do gwiazd.

Sentencje łacińskie
NASTĘPNA STRONA