znak cytatu Człowiek został stworzony dla nieba,
szatan złamał drabinę, która tam prowadziła.

Bóg

znak cytatu Miłość Boga jest przedsmakiem nieba.

Miłość

znak cytatu Miłość Boga jest przedsmakiem nieba.

Miłość

znak cytatu Ludzie są ślepi i nieuświadomieni, ponieważ nikt im nie powiedział, jak ważne jest Słowo Boże.

Bóg

znak cytatu Człowiek został stworzony przez miłość, dlatego ona tak bardzo go pociąga.

Miłość

znak cytatu Kiedy przychodzi śmierć, dobra tego świata tylko przeszkadzają. Nie zabierzemy z sobą niczego.

Człowiek