znak cytatu Dorośleje się w bliskości umierania, nie śmierci.

Fragmenty z książek