znak cytatu Ubrał się, jak dudek w pawie pióra.

Inne

znak cytatu Plotki mają wiele wspólnego z piórami.Jedno i drugie rzadko ma jakąkolwiek wagę.

Fragmenty z książek

znak cytatu Niebezpieczeństwo jest ciche. Nie
usłyszysz, gdy nadleci na szarych piórach.

Fragmenty z książek

znak cytatu Niektóre bitwy
wygrywają miecze i włócznie,
a inne gęsie pióra i kruki.

Fragmenty z książek