znak cytatu Speszony diabeł stał i czuł, jak straszna jest dobroć.

Fragmenty z książek