Czy młodzi zawsze powinni słuchać starszych? Jak stworzyć „wehikuł porozumienia"?

Nie da się ukryć, że często jesteśmy świadkami konfliktów między młodym a starszym pokoleniem. Często jedna ze stron jest bezkompromisowa dla drugiej, a o kłótnie nie trudno, kiedy młodzi negują …