Wyższy zasiłek macierzyński. Czas do 17 maja!

26 kwietnia weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasiłków przyznawanych rodzicom w czasie opieki nad dzieckiem. Najważniejsze zmiany dotyczą dłuższego okresu jego wypłacania oraz podniesienia kwoty wynagrodzenia. Jest jeden warunek, wniosek o wypłatę zasiłku należy złożyć w ciągu 21 dni od porodu. Aby natomiast otrzymać wyższe świadczenie, należy złożyć wniosek do 17 maja. Szczegóły poniżej.

Zmiany w urlopach macierzyńskich

Osoby, które pobierają zasiłek macierzyński, mogą z niego korzystać przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego.

26 kwietnia 2023 roku w życie weszły nowe przepisu dotyczące korzystania z powyższych urlopów. Wszystko dzięki unijnej dyrektywie „work life balance”.

Tym samym, jak podkreślił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, od 26 kwietnia zasiłek macierzyński będzie wyższy i wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego, a także 70% podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego.

Ważna informacja jest taka, że jeśli mama, która ma pełne ubezpieczenie, złoży tzw. długi wniosek o zasiłek macierzyński do 21 dni po porodzie albo przyjęciu dziecka na wychowanie, to wówczas zasiłek będzie wynosił 81,5% wymiaru za cały okres jej pobierania. Wcześniej było to 80%.

Nie dotyczy to dodatkowych, wprowadzonych nowymi przepisami 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługujących drugiemu z rodziców. Za tą część urlopu zasiłek zawsze będzie wynosił 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku-wyjaśnił rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

Co więcej, rodzice, którzy 26 kwietnia 2023 roku pobierali zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, aby otrzymać wyższe świadczenie, muszą złożyć wniosek o przeliczenie zasiłku, aby dostać więcej.

Mają na to czas tylko do 17 maja. Po tej dacie złożenie wniosku nie będzie już możliwe i zasiłek będzie wypłacany w dotychczasowej wysokości - podkreślił rzecznik ZUS.

Nowelizacja przepisów wydłuża tym samym urlop rodzicielski dla drugiego rodzica o 9 tygodni. Wniosek o udzielenie urlopu rodzic powinien złożyć pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Dodatkowo urlop ojcowski będzie do wykorzystania przez 2 lata, a ubezpieczony tata ma prawo do urlopu ojcowskiego przez 2 tygodnie. Kolejno od 26 kwietnia 2023 r. osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, przysługuje w ciągu roku kalendarzowego 5 dni urlopu opiekuńczego.

Ważne! Za okres niezdolności do pracy, który przypada w czasie urlopu opiekuńczego, niewypłacany jest zasiłek chorobowy.

Udostępnij: