Nawet kilka tysięcy złotych bezrobotnego! Nowy program

Rusza nowy program. Kilkadziesiąt mieszkańców Wielkiej Brytanii otrzyma dochód podstawowy, który wpływać będzie na ich konto przez okres aż dwóch lat. Uczestnicy programu otrzymywać będą 1.6 tys. funtów, co w przeliczeniu daje nawet ponad 8 tys. złotych. Niewykluczone, że podobny program ruszy także w Polsce. Kto może skorzystać z dochodu podstawowego?

Program o nazwie "dochód podstawowy" jest koncepcją polityki społecznej, w ramach której obywatelom przysługuje regularne i wystarczające do życia świadczenie pieniężne bez względu na ich status zawodowy czy dochodowy.

Idea tego programu jest prosta. Każdy obywatel ma otrzymywać określoną kwotę pieniędzy co miesiąc, która ma zapewnić mu minimalne środki do życia. Niezależnie od tego, czy osoba pracuje, jest bezrobotna, czy też ma inne źródła dochodu, otrzymuje ona stałą miesięczną sumę pieniędzy.

Skąd pomysł na wprowadzenie dochodu podstawowego? Jest to propozycją mającą na celu walkę z ubóstwem, nierównościami społecznymi oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Przewiduje się, że dzięki temu świadczeniu ludzie będą mieli większą swobodę wyboru zawodu, rozwijania swoich pasji czy też podjęcia działalności społecznej.

Program Dochód Podstawowy 

Zwolennicy programu, w którym obywatele mogą skorzystać z tzw. dochodu podstawowego, z pewnością się ucieszą. W Wielkiej Brytanii właśnie wprowadzono póki co w formie testowej program, a do udziału w nim wytypowano 30 osób, które co miesiąc przez okres dwóch lat otrzymywać będą 1,6 tys. funtów.

Badacze przeprowadzą analizę wpływu dochodu gwarantowanego na życie uczestników programu, obserwując osoby, które będą otrzymywać ten dochód. Równocześnie przeprowadzona zostanie analiza porównawcza na grupie kontrolnej, która nie będzie otrzymywać żadnego gwarantowanego dochodu.

Celem tych badań jest zrozumienie, w jaki sposób wprowadzenie dochodu gwarantowanego może mieć wpływ na różne aspekty życia uczestników. Analize poddane zostaną ewentualne zmiany w ich warunkach materialnych, sytuacji zawodowej, zdrowiu, edukacji oraz innych obszarach życia.

Poprzez porównanie grupy, która otrzyma dochód gwarantowany, z grupą kontrolną, badacze będą w stanie ocenić, czy istnieją istotne różnice w tych obszarach. Analiza pozwoli również na ocenę efektywności programu i jego potencjalnych korzyści dla społeczeństwa jako całości.

Dochód podstawowy nie jest nowością, gdyż program wprowadzony już został wcześniej w kilku krajach Finlandii, Francji, a także we Włoszech.

Dochód podstawowy w Polsce?

O tym, że program dochodu podstawowego prowadzony ma zostać także w Polsce, mówi się już od pewnego czasu, jednak ostateczna decyzja dotycząca wprowadzenia go w kraju wciąż nie została podjęta.

Wiadome jest, że eksperyment w Polsce ma zostać przeprowadzony na wybranych mieszkańcach obszarów województwa warmińsko-mazurskiego, którzy będą mieli możliwość otrzymania tego dochodu. Program jest w procesie przygotowawczym, jednak oczekuje się na pozyskanie odpowiednich środków. Należy zaznaczyć, że wprowadzenie tego programu nie odbędzie się w tym roku.

 programu dr Maciej Szlinder zdradził, że nawet 30 tys. mieszkańców warmińsko-mazurskich gmin pogranicza miałoby otrzymywać po 1,3 tys. zł miesięczne. 

Planując taki eksperyment można rozważać cztery źródła finansowania: środki państwowe, samorządowe, unijne, oraz środki prywatne. Z tych czterech opcji, które będą możliwe, odpuszczamy środki samorządowe, bo chodzi o gminy, które niespecjalnie mają takie pieniądze. Z pozostałych trzech nie wykluczamy żadnego. Myślę, że wsparcie prywatne nie mogłoby być jedynym finansowaniem, bo eksperyment byłby niestabilny. Może funkcjonować jednak jako finansowanie uzupełniające, m.in. na przykład od organizacji pozarządowych.  - powiedział jeden z organizatorów programu dr Maciej Szlinder w rozmowie z Gazeta.pl

Program pilotażowy został zapisany w strategii regionalnej Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin i uzyskał akceptację marszałka województwa. Pilotaż ma objąć od 5 do 31 tysięcy osób i potrwa przez okres 2 lat, a uczestnicy projektu otrzymywać mają 1.3 tys. złotych.

Udostępnij: