Znaczące zmiany dla podatników. Od 1 lipca nowe limity!

Od 1 lipca 2023 roku w Polsce wchodzą w życie nowe limity kwoty wolnej od podatku. Te zmiany wprowadzają istotne konsekwencje dla podatników, którzy będą korzystać z ulgi podatkowej.

Podatek od spadku i darowizn jest formą opodatkowania, która dotyczy dziedziczenia majątku lub otrzymywania darowizn. W Polsce istnieją różne grupy podatkowe, które mają wpływ na sposób naliczania tego podatku.

  1. Grupa podatkowa I - bliscy krewni: Pierwsza grupa podatkowa obejmuje najbliższych krewnych, takich jak małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie oraz zstępni w linii prostej. W przypadku ej grupy darowizny zwolnione są z opodatkowania, jednak istnieje ważna kwestia. Jeśli kwota darowizny przekracza 10 434 zł, w terminie 6 miesięcy należy zgłosić do urzędu skarbowego, otrzymanie darowizny.
  2. Grupa podatkowa II - dalsi krewni. Druga grupa podatkowa obejmuje dalszych krewnych, takich jak rodzeństwo, kuzyni, wujowie, ciocie, a także osoby niespokrewnione z darczyńcą lub spadkobiercą. Istnieje jednak kwota wolna od podatku, a jej wartość nie może przekroczyć 7276 zł.
  3. Grupa podatkowa III – pozostałe osoby. W przypadku ostatnie grypy, kwota wolna od podatku wynosi aktualnie 4 902 zł.

 

Zmiany w kwocie wolnej od podatku

Od 1 lipca kwoty wolne od podatku znacząco wzrosną jednak głównie w przypadku I oraz II grupy podatkowej.

Kwoty są znacznie wyższe w kręgu bliższej i dalszej rodziny, a jedynie nieco wyższe w przypadku osób obcych – z uwagi na ryzyko nadużyć podatkowych oraz unikanie opodatkowania, zarówno w podatku od spadków i darowizn, jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozszerzenie szarej strefy w gospodarce, np. przez powoływanie się na fikcyjne darowizny) – czytamy na stronie rządowej

Od 1 lipca kwoty wolne od podatku wzrosną:

  • 36 120 zł – dla I grupy podatkowej
  • 27 090 zł – dla II grupy podatkowej
  • 5 733 zł – dla II grupy podatkowej

 

Nowe przepisy wprowadzające zmiany w podatku od darowizn wprowadzają również pewne ograniczenia dotyczące łącznych kwot przychodu z darowizn otrzymanych od wielu darczyńców. Warto podkreślić, że dotychczas nie istniał żaden limit.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli suma darowizn otrzymanych od różnych osób w ciągu pięciu lat przekracza określony próg, podatnik będzie zobowiązany do zapłacenia odpowiedniego podatku.

Jakie będą ograniczenia dla darowizn od wielu osób otrzymanych w ciągu 5 lat?
  • 108 360 zł - dla I grupy podatkowej
  • 81 270 zł -dla II grupy podatkowej
  • 54 180 zł - dla III grupy podatkowej

 

Zdaniem ekspertki, mec. Marta Olczak-Klimek zmiany, które wprowadzane zostaną od 1 lipca, są bardzo korzystne dla konsumentów.

Ustawa dotycząca podatku od spadków i darowizn nie była nowelizowana od bardzo wielu lat, poza drobną nowelą w 2022 roku, która nie zmieniła radykalnie tej kwestii dla konsumentów – mówi w rozmowie ze sterfabiznesu.pl i dodaje - Można powiedzieć, że 20 lat nie zmieniały się kwoty wolne od opodatkowania, a realia gospodarcze w tym czasie zmieniły się bardzo.

Konsumenci przez gługi czas musieli czekać, na potrzebne zmiany w podatkach od spadków i darowizn.

Ta nowelizacja jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom konsumentów – dodaje mecenas

Udostępnij: