Dopłaty na dziecko w 2023 roku: 500 Plus, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i wiele innych

Różnorodne formy wsparcia finansowego dla rodziców i opiekunów w 2023 roku. Kto ma prawo do świadczeń na dziecko i jakie są ich kwoty? W ramach wsparcia finansowego istnieją zarówno dodatki jednorazowe, takie jak Dobry Start, jak i świadczenia wypłacane regularnie, w tym znane 500 plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jednakże, zanim zaczniesz korzystać z tych świadczeń, warto zrozumieć, komu przysługują, jakie są warunki ich przyznawania i jakie kwoty można otrzymać.

Dopłaty na dziecko w 2023 roku: 500 Plus, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i wiele innych

Różnorodne formy wsparcia finansowego dla rodziców i opiekunów w 2023 roku. Kto ma prawo do świadczeń na dziecko i jakie są ich kwoty?

W ramach wsparcia finansowego istnieją zarówno dodatki jednorazowe, takie jak Dobry Start, jak i świadczenia wypłacane regularnie, w tym znane 500 plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jednakże, zanim zaczniesz korzystać z tych świadczeń, warto zrozumieć, komu przysługują, jakie są warunki ich przyznawania i jakie kwoty można otrzymać.

Aktualnie państwo oferuje rodzicom i opiekunom kilka programów wsparcia, które mogą znacząco pomóc w utrzymaniu rodziny. Istnieją różne rodzaje świadczeń rodzinnych, niektóre z nich są dostępne dla wszystkich, podczas gdy inne wymagają spełnienia określonych warunków, takich jak próg dochodowy. Warto poznać różne formy wsparcia, w tym:

  • Świadczenie Wychowawcze (500 plus)

  • Dodatek z Tytułu Urodzenia Dziecka („Becikowe”)

  • Świadczenie Rodzicielskie („Kosiniakowe”)

  • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

  • Dobry Start

Warto również zwrócić uwagę na inne istotne formy wsparcia, takie jak Karta Dużej Rodziny, Zasiłek Rodzinny oraz Świadczenie Opiekuńcze. Każde z tych świadczeń może pomóc w zabezpieczeniu potrzeb dziecka i poprawie jakości życia rodziny.

Świadczenie 500+ na dziecko w 2023 roku - jak je otrzymać?

Program „Rodzina 500 plus” to jedno z najpopularniejszych świadczeń finansowych w Polsce. Jest ono przyznawane bez konieczności spełniania określonych kryteriów dochodowych i przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci w wieku do 18 lat. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roczny, obowiązujący od 1 czerwca do końca maja roku następnego.

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy„- informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Jest ważne, aby pamiętać, że w przyszłym roku wysokość świadczenia zostanie zwiększona do 800 złotych. Ta zmiana zostanie wprowadzona automatycznie, co oznacza, że nie będzie konieczności składania dodatkowych dokumentów ani wniosków. Rodziny otrzymają wyższe świadczenie bez dodatkowych formalności.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – kto może skorzystać?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie, które może być mniej znane, ale stanowi cenne wsparcie dla rodziców w początkowych latach wychowywania dziecka. Aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest spełnienie jednego kluczowego warunku.

To świadczenie przysługuje na drugie oraz kolejne dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Całkowita dostępna kwota wynosi 12 tysięcy złotych.

Rodzice mają możliwość wyboru jednej z dwóch dostępnych form wypłaty świadczenia:

  • 1000 zł miesięcznie przez rok,

  • 500 zł miesięcznie przez okres dwóch lat.

To rodzice zdecydują czy przeznaczą środki np. na opłacenie miejsca w żłobku, wynagrodzenie dla niani lub pokrycie samodzielnej opieki nad dzieckiem. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to dodatkowy instrument wsparcia ułatwiający łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową, daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa, ale również alternatywę”- podaje portal gov.pl

Świadczenie rodzicielskie, znane również jako „kosiniakowe”, stanowi wsparcie dla osób wychowujących dziecko, które ze względu na swoją sytuację zawodową nie są uprawnione do uposażenia lub zasiłku macierzyńskiego. Obejmuje to studentów, osoby bezrobotne oraz pracujące na umowę o dzieło.

Warto zaznaczyć, że wypłata „kosiniakowego” nie jest uzależniona od żadnych progów dochodowych. Świadczenie to może być przyznane matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, rodzinie zastępczej lub osobie, która przysposobiła dziecko.

Wysokość „kosiniakowego” wynosi obecnie 1000 złotych „na rękę”, ponieważ nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom.

Należy również zaznaczyć, że okres wypłaty „kosiniakowego” wynosi od 52 do 71 tygodni i zależy od liczby dzieci, które przyszły na świat podczas jednego porodu. To ważne, że to świadczenie można otrzymywać niezależnie od innych świadczeń pielęgnacyjnych, rodzicielskich lub specjalnych zasiłków opiekuńczych oferowanych przez państwo.

Świadczenia „becikowe”

Świadczenie "Becikowe" to jednorazowa dopłata, którą mogą otrzymać rodzice po narodzinach dziecka. Aby spełnić warunki do odbioru tego świadczenia, trzeba spełnić dwa kluczowe kryteria:

Maksymalnie 1922 zł miesięcznie dochodu netto na osobę w gospodarstwie domowym.

Pozostawanie pod opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży aż do momentu porodu.

Obecnie wysokość świadczenia "Becikowe" wynosi 1000 zł. Wnioski o jego przyznanie trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od daty narodzin dziecka lub od momentu objęcia opieką nad dzieckiem. Można to zrobić elektronicznie, korzystając z portalu Emp@tia, lub osobiście w urzędzie gminy/miasta lub w ośrodku pomocy społecznej.

Program Dobry Start

Dobry Start to coroczne świadczenie przeznaczone dla uczniów, które przysługuje aż do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku osób niepełnosprawnych - do 24. roku życia. Cały proces składania wniosków i przyznawania środków finansowych w ramach tego programu jest zarządzany przez ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej”- podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać od lipca do końca listopada, korzystając z portalu internetowego Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub bankowości elektronicznej. Warto zaznaczyć, że program Dobry Start nie obejmuje przedszkolaków ani studentów.

Kto może skorzystać z zasiłku rodzinnego?

Rodziny przeżywające trudności finansowe mają możliwość ubiegania się o zasiłek rodziny. To świadczenie jest adresowane zarówno do rodziców, jak i opiekunów prawnym, którzy spełniają kryteria dochodowe w wysokości 674 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym (764 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko aż do ukończenia 18 roku życia, a także może być przyznawany do 21 roku życia, jeśli dziecko nadal się uczy lub do 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole wyższej. Aktualnie wysokość tego wsparcia wynosi:

  • 95 zł miesięcznie dla dzieci do 5. roku życia,

  • 124 zł miesięcznie dla dzieci do 18. roku życia,

  • 135 zł miesięcznie dla dzieci do 24. roku życia

Karta Dużej Rodziny: jak działa i jakie korzyści przynosi?

Karta Dużej Rodziny to narodowy program zniżek, który jest dostępny dla rodzin z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od ich dochodów. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z różnorodnych ulg i korzyści oferowanych zarówno przez instytucje publiczne, jak i prywatne przedsiębiorstwa. Miejsca honorujące Kartę Dużej Rodziny są oznaczone specjalnym znakiem, który ułatwia korzystanie z programu.

Karta Dużej Rodziny nie jest przyznawana dlatego, że rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci jest biedniejsza niż inne, ale dlatego, że ma większy udział w przygotowaniu następnego pokolenia do życia, że praca opiekuńczo wychowawcza ma istotne znaczenie dla całego społeczeństwa. Rodziny duże są bardzo różnorodne, są i bogate, i biedne, choć na pewno znacznie więcej jest tych niezamożnych”- mówi Joanna Krupska dla portal gov.pl

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z wielu atrakcyjnych rabatów i zniżek.

Dodatkowo, istnieje program "żłobkowy", który oferuje dofinansowanie opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobka, klubu dziecięcego lub przebywającymi pod opieką dziennego opiekuna. Maksymalna wysokość tego świadczenia wynosi 400 zł miesięcznie.

 

 

 

 

Udostępnij: