Nad Europę nadciąga pył Saharyjski! „Poważne konsekwencje zdrowotne”

Według prognoz Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), jeszcze w tym tygodniu nad Europę dotrze kolejna fala pyłu saharyjskiego. Jest to kontynuacja wcześniejszej fali, która przemieszczała się nad kontynentem europejskim między 3 a 7 czerwca. Jakie konsekwencje zdrowotne może nieść ze sobą?

Jak informuje CAMS nadchodząca fala pyłu saharyjskiego może wiązać się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi z powodu zwiększonego stężenia pyłu grubego - PM10 na poziomie gruntu. Przewiduje się, że wartości tego wskaźnika mogą dwukrotnie przekroczyć normy określone przez Europejską Agencję Środowiska dotyczące jakości powietrza.

Konsekwencje zdrowotne pyły saharyjskiego

Od 10 czerwca prognozy CAMS śledzą przemieszczanie się pyłu saharyjskiego przez centralną i wschodnią część Morza Śródziemnego.

ZOBACZ TAKŻE: Jeśli wypowiesz te słowa w trakcie spowiedzi, możesz nie otrzymać rozgrzeszenia!

Prognozy wskazują, że przez najbliższe dni pył ten będzie powodował wysokie stężenia PM10 w Bułgarii, Grecji i na Cyprze. Obserwowane wartości znacząco przekraczają średni 24-godzinny poziom stężenia pyłu PM10 wynoszący 50 µg na metr sześcienny, ustalony przez Brukselę dla jakości powietrza.

Eksperci prognozują znaczne pogorszenie jakości powietrza oraz możliwość wystąpienia zamglonego nieba.

Najwyższe stężenia pyłu, prawdopodobnie osiągną poziom ponad 100 µg na metr sześcienny 13 czerwca. Według prognoz CAMS, w niektórych częściach Bułgarii, Grecji i Cypru powietrze może charakteryzować się bardzo niską jakością.

Pył saharyjski nad Europą

Nowa fala pyłu saharyjskiego jest kontynuacją dwóch wcześniejszych zdarzeń, które miały miejsce między 3 a 7 czerwca.

Pierwsza fala dotknęła południowo-wschodnią Europę oraz wschodnią część Morza Śródziemnego. Druga przeszła przez północno-zachodnią Afrykę, docierając do Półwyspu Iberyjskiego, południowej Francji i północnych Włoch.

Przemieszczanie się pyłu saharyjskiego przez Morze Śródziemne do Europy nie jest zjawiskiem rzadkim.

Obserwacje z ostatnich lat pokazują wzrost intensywności i częstotliwości tych zdarzeń w niektórych regionach Europy. Mark Parrington, starszy naukowiec z Copernicus Atmosphere Monitoring Service, podkreśla znaczenie ciągłego monitorowania naszej atmosfery w celu lepszego zrozumienia wpływu tych zdarzeń na jakość powietrza.

Dane CAMS są fundamentalne w śledzeniu najnowszego długodystansowego transportu pyłu z dużą dokładnością, pomagając nam przygotować się na jego potencjalnie negatywne skutki - powiedział Vassilis Amiridis, dyrektor ds. badań Obserwatorium w Atenach (NOA) w Grecji

Pył saharyjski z masami ciepłego powietrza dociera również do Polski. Pod koniec marca pojawił się nad Tatrami.

Czym jest projekt Copernikus?

Copernicus to inicjatywa finansowana przez Unię Europejską w ramach programu kosmicznego.

Jest to kluczowy projekt obserwacji Ziemi, koncentrujący się na sześciu głównych obszarach tematycznych: Atmosfera, Morze, Ziemia, Zmiany Klimatu, Bezpieczeństwo oraz Sytuacje Awaryjne.

Program ten dostarcza bezpłatnie dane operacyjne i usługi, zapewniając użytkownikom dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji dotyczących naszej planety i jej środowiska. Zarządzanie i koordynację programu sprawuje Komisja Europejska.

Udostępnij: