Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Everything is simpler than you thinkand at the same time more complex than you imaginewszystko jest prostsze, niż myślisz,i jednocześnie bardziej skomplikowane,niż sobie wyobrażasz.

Cytaty angielskie

znak cytatu Zawsze pamiętaj, że upadek nie oznacza porażki, a sukces nie oznacza pełnego zwycięstwa. Nie jest ważne, jak wiele razy upadłeś, ale jak wiele razy wstałeś z upadku.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Hunger for truth is often stronger thanthe desire for peace and securitygłód prawdy jest często silniejszyniż pragnienie spokoju i bezpieczeństwa.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Eksperymentuj. Zrób błędy. Zacznij jeszcze raz. Znajdź coś, co naprawdę kochasz, a sukces przyjdzie sam.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu It is the first step that is troublesometylko pierwszy krok jest trudny.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie możemy stać się tym, kim chcemy być, pozostając tym, kim jesteśmy. Zmiana jest niezbędna do osiągnięcia wielkości

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Najważniejszą rzeczą w życiu jest nie to, co osiągamy, ale to, kim jesteśmy i jak duże jest nasze serce. Wielkość człowieka nie zależy od tego, jak wiele ma, ale od tego, jak wiele daje.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu The great superiority of France over Englandis that in France every bourgeois wants to be an artist,whereas in England every artist wants to be a bourgeoiswielka przewaga Francji nad Anglią polega na tym,że we Francji każdy burżuj chce być artystą, podczas gdy w Anglii każdy artysta chce być burżujem.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nigdy nie jesteś zbyt stary, aby mieć nowy cel lub marzyć nowe marzenie. Prawdziwa odwaga to nie brak strachu, ale przeciwstawianie się strachowi, rozpoznawanie go i pokonywanie go.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu A good scare is worth more than good advicelepiej dobrze nastraszyć niż udzielać dobrych rad.

Cytaty angielskie

Zobacz więcej