Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu To regret one`s own experiencesis to arrest one`s own developmentżałować własnych doświadczeń to zatrzymać własny rzwój.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Few can do us good, almost any can do us harmniewielu może nam pomóc, prawie każdy może nam zaszkodzić.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Klucz do sukcesu to skupienie umysłu na rzeczach, które pragniemy, a nie na tych, których boimy się.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu A classic is something that everybody wants to have readand nobody wants to readklasyka to dzieła, które każdy chce znać,ale których nikt nie chce czytać.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota... choć nie jestem pewien co do wszechświata.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Evil is good pervertedzło to zepsute dobro.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gdy przebywaliśmy w pierwszym roku na ziemi nie rodziliśmy przeciwstawić się siłom zjawisk przyrody. Powiem Ci, jak to się stało, czasami te siły przemocą wpadały do naszych kryjówek, domostw, domów, zabierały nam to, co mieliśmy najcenniejsze.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu The Negro, thanks to his temperament,appears to make the greatest amount ofhappiness out of the smallest capitalMurzyn, dzięki swojemu temperamentowi,zdaje się uzyskiwać największą ilość szczęściaz najmniejszego kapitału.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Perfect freedom is reserved for the manwho lives by his own workand in that work does what he wants todoskonała wolność zarezerwowana jest dla tego,kto żyje z własnej pracy,a w tej pracy robi to, co chce robić.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Just as we suffer from excess in all thingsso we suffer from excess in literaturetak jak cierpimy z powodu nadmiaru wszędzie indziej,tak też cierpimy z powodu nadmiaru w literaturze.

Cytaty angielskie

Zobacz więcej