Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Nigdy się nie dowiemy, do jakiego stopnia nasze życie uległoby zmianie, gdyby pewne usłyszane i niezrozumiane zdania zostały zrozumiane.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ludzie złotego serca! Sprzedawajcie je drogo.

Człowiek

znak cytatu Musisz odróżnić prawdziwe szczęście od złudzeń, które cię niszczą.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Zły człowiek to taki, który umie przyjąć, ale nie umie oddać.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ile pochlebstw potrzebuje człowiek, aby stać się lepszym? Mówi mu się, jaki mógłby być, i już znajduje w sobie upodobanie.

Człowiek

znak cytatu Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą.

Człowiek

znak cytatu Wybacza się niemal wszystko, tylko nie samemu sobie.

Człowiek

znak cytatu Człowiek jest tak wielki, jak jego marzenia.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nasze wady są siłą naszych przeciwników.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu W człowieku jest dobre tylko to,co w nim najlepsze.

Człowiek

Zobacz więcej


Sklep