Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Every man has a perfect right to his opinion,provided it agrees with ourskażdy człowiek ma pełne prawo do swojego zdania,po warunkiem że zgadza się z naszym.

Człowiek

znak cytatu Człowiek trzech liter.

Człowiek

znak cytatu Kac nie jest od picia , tylko od wstawania z łóżka .

Człowiek

znak cytatu Gdybyśmy byli tak mądrzy, by wsłuchać się w ciszę! Lecz wciąż jesteśmy ludźmi i nie potrafimy nawet słuchać własnych rozmów.

Człowiek

znak cytatu Książka ożywa dzięki czytelnikowi. To on wlewa w nią życie, tworzy w wyobraźni scenę, na której żyją jej bohaterowie.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu We are tired by the work we do not do, not by what we dojesteśmy zmęczeni pracą, której nie wykonujemy,nie zaś pracą, którą wykonujemy.

Człowiek

znak cytatu Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.

Człowiek

znak cytatu Zróbcie coś dla mnie - nigdy się nie zmieniajcie.

Człowiek

znak cytatu Być człowiekiem znaczy podlegać władcy, któremu na imię cierpienie.

Człowiek

znak cytatu - Przecież ona ciągle się uśmiecha...
- To spójrz na nią kiedy jest sama.

Człowiek

Zobacz więcej