Sangwinik jest jednym z typów osobowości wyodrębnionych przez Hipokratesa. Ich cechą rozpoznawczą jest bycie towarzyskim, optymistyczne nastawienie i otwartość. Dotyczy ich cała gama pozytywnych cech charakteru, jak również - jak każdego typu osobowości - negatywnych. Kim jest sangwinik i czym się charakteryzuje?

Typy temperamentu

Wyróżniamy 4 główne typy temperamentu / osobowości. Obok melancholika, cholerka i flegmatyka sangwinika możemy określić jako optymistę. Przedstawione 4 typy osobowości zostały wyodrębnione i scharakteryzowane przez Hipokratesa. Ojciec medycyny określił poszczególne typy osobowości na podstawie przeważającego płynu w organizmie.

Po czym rozpoznajemy sangwinika?

Istnieją cechy charakteru pozwalające zdefiniować daną osobę i jej typ osobowości. Sangwinika rozpoznajemy przede wszystkim po pozytywnym nastawieniu do życia i wiecznej radości. Jest to osoba kochająca życie i czerpiąca radość z przebywania z ludźmi. Potrafi również nad wyraz ekscytować się czymś, co następnie chętnie koloryzuje w opowieści. Czym jeszcze cechuje się sangwinik?

Sangwinik - zalety osobowości

Sangwinik to osoba stworzona do bycia z ludźmi. Czerpie z tego energię i potrafi pobudzić swoje towarzystwo, dlatego jest bardzo lubiany. Swoim optymizmem zaraża innych. Sangwinik lubi opowiadać o sobie jak również nie boi się nowych znajomości. Jest pierwszy do posłania życzliwego uśmiechu i opowiadania żartów. Chętnie się śmieje, potrafiąc równocześnie wywoływać uśmiech u innych. Cechuje go życie tym co tu i teraz, bez wybiegania w przyszłość jak również rozpamiętywania przeszłości. Skupia się na pozytywach i wyznaje zasadę, że nie ma sensu stresować się tym, na co nie ma wpływu. Ponadto jego cechami jest spontaniczność, zamiłowanie do podróży, energia i szczerość.

Sangwinik - wady osobowości

Jak każdy inny typ osobowości, ma również swoje wady. Sangwinik jest pewny siebie, co czasami bywa interpretowane przez innych jako zadufanie w sobie. Dominuje w otoczeniu i skupia na sobie całą uwagę, co nie zawsze spotyka się z akceptacją innych. Nie należy do najlepszych słuchaczy, ponieważ to on woli mówić i być wysłuchanym. Jest atencjuszem. Ponadto sangwinicy nie lubią nudy, dlatego opowiadając historię lubią "podkoloryzować" swoją opowieść.

Sangwinik cechuje się również słomianym zapałem, podejmuje się kilku rzeczy naraz, oczekuje szybkich i spektakularnych efektów. Nie sprawdza się w pracy monotonnej, gdzie codziennie trzeba powtarzać te same czynności i zachować schemat w działaniu.

Udostępnij:

M A


Zobacz więcej


Sklep

subscribe img