Związek między płcią a mózgiem – zaobserwowano nowe różnice!

W 2015 roku przeprowadzono badania które podsumowano w ten sposób, że różnice w funkcjonowaniu mózgu u obu płci są mitem. Teraz, po przeprowadzeniu kolejnych badań stare twierdzenia zostały podważone. Amerykanie zdołali dowieźć, że za różnice w budowie kory mózgowej kobiet i mężczyzn odpowiadają chromosomy płciowe.

Badania naukowe

Czasopismo naukowe „Proceeding of the National Academy of Sciences” przedstawiło wyniki badań naukowych naukowców z Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego. Omówiono różnice w budowie mózgu u kobiet i mężczyzn. Publikacja naukowa opisuje m.in. budowę kory mózgowej, której funkcjami są m.in. przetwarzanie danych, logiczne myślenie i kontrolowanie emocji. Podobne doświadczenia przeprowadzono już na zwierzętach – wykazały one znaczące różnice w budowie kory mózgowej. W celu poznania, czy podobne różnice będą widoczne również u ludzi, naukowcy przeanalizowali 2000 skanów ludzkich mózgów u zdrowych osób między 22 a 35 rokiem życia.

 

Wyniki badań

Po przeanalizowaniu danych badaczom udało się dowieźć, że w zależności od płci obserwuje się wyraźne różnice dotyczące kory mózgowej – u kobiet ta warstwa była grubsza w płacie czołowym (kora przedczołowa boczna i przyśrodkowa, kora oczodołowo-czołowa), w górnej części płata skroniowego i bocznej części płata ciemieniowego. U mężczyzn natomiast większa objętość była widoczna w płacie skroniowym (zakręt wrzecionowaty, biegun skroniowy górny) oraz potylicznym (pierwotna kora wzrokowa).

 

Lepsze zrozumienie różnic płciowych w budowie mózgu jest bardzo ważne. Dzięki temu możemy zdobyć nową wiedzę m.in. na temat ryzyka schorzeń psychicznych – wyjaśnia dr Armin Raznahan, główny autor badania.

 

W celu weryfikacji otrzymanych wyników badacze porównali również wyniki badań z danymi dotyczącymi ekspresji ludzkiego genomu w mózgu. Przeanalizowano 1300 próbek, które zostały pobrane od zmarłych dawców. Badacze dowiedli, że aktywności genów także jest związana z płcią – a dokładnie zależy od chromosomów płciowych X i Y. To potwierdza tezę, że czynniki genetyczne mają główny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego w dorosłym życiu.

 

Wygląda na to, że różnice w budowie mózgu zaczynają się bardzo wcześnie. Geny wpływają na to, jak kształtuje się i dojrzewa ośrodkowy układ nerwowy. Sądzimy więc, że zaobserwowane przez nas różnice są wrodzone, a nie ukształtowane przez czynniki środowiskowe – podsumował dr Raznahan.

Udostępnij: