Czy można być dobrym rodzicem, jeśli samemu miało się trudne dzieciństwo?

Rodzice wywierają ogromny wpływ na całe życie dziecka, kształtują jego charakter i osobowość. Są dla niego najważniejszymi osobami, zapewniają poczucie bezpieczeństwa, opiekę i miłość. Czasem jednak tego wszystkiego brakuje. Być może dlatego, że rodzice, którzy emocjonalnie zaniedbują swoje dzieci lub stosują wobec nich przemoc, przekazują dalej to, czego sami doświadczyli… Czy można być dobrym rodzicem, jeśli samemu miało się trudne dzieciństwo?

Rodzice wywierają ogromny wpływ na życie dziecka

Wpływ rodziców na życie dziecka jest ogromny. Relacja pomiędzy dzieckiem a rodzicem jest jedną z najważniejszych w życiu. Już od pierwszych dni niemowlęta rozwijają bardzo bliską relację z opiekunami, którzy zapewniają im opiekę, poczucie bezpieczeństwa i zaspokajają wszystkie potrzeby.

Prawidłowe relacje pozytywnie wpływają na emocjonalny i społeczny rozwój dziecka. Kształtują jego charakter i osobowość, wiele ważnych cech, jak pewność siebie, poczucie własnej wartości, czy samoocenę. Wpływają też na tworzenie bliskich relacji i związków z innymi w przyszłości.

Swoim zachowaniem mogą wyrządzić wiele krzywd

Rodzice mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że ich zachowanie i sposób wychowania bardzo silnie wpływają na dzieci, pod względem emocjonalnym i psychicznym. Ich złe postępowanie i nawyki mogą  mieć negatywny wpływ na całe późniejsze życie potomków…

Zdarza się, że rodzice wymagają od dziecka zbyt wiele, nie doceniają jego starań, chwalą za osiągnięcia, nie za wysiłki. Nadmiernie je kontrolują i chcą mieć wpływ na wszystko. Myślą, że robią to żeby je chronić, jednak często je w ten sposób je blokują. Czasem też nieświadomie przenoszą własne lęki i traumy na dzieci. To sprawia, że zamiast motywować i wspierać, powstrzymują je przed działaniem, hamują i umniejszają zasługi. Krytykują, oceniają  i nie wspierają w odpowiedni sposób. Zdarza się, że zaniedbują emocjonalnie lub stosują psychiczną przemoc…

Być może robią to wszystko, ponieważ przekazują dalej to, czego sami doświadczyli we własnym dzieciństwie?

Czy można być dobrym rodzicem, jeśli samemu miało się trudne dzieciństwo?

To wszystko się dzieje, gdy rodzice nie potrafią przekazać właściwych wzorców, ponieważ sami tego nie zaznali… Czy można być dobrym rodzicem, jeśli samemu miało się trudne dzieciństwo?

Według psychologów bycia dobrym rodzicem można się nauczyć. Wymaga to przede wszystkim należytego dbania o samego siebie i uleczenia własnych traum z przeszłości. Nawet jeśli sami byliśmy skrzywdzeni, można odciąć się od wpływów dysfunkcyjnej rodziny i przestać powielać negatywne wzorce w swoim życiu. To wszystko wymaga ogromnej pracy i czasu, a często też wsparcia ze strony innych.

Bądź lepszą wersją siebie dla swoich dzieci!

Psychoterapeutka Jasmin Lee Cori, autorka bestsellerowej książki „Matka niedostępna emocjonalnie”, uważa, że każdy rodzic który doświadczył trudnego dzieciństwa, może:

czuć się kochany, wspierany i zadbany. Nie, nie możesz cofnąć się w czasie i przeżyć przeszłości od nowa, lecz możesz mieć teraz to, na co zasługiwałeś wtedy. (…) Na to, żeby mieć szczęśliwe dzieciństwo, nigdy nie jest za późno.

Udostępnij: