Cogito ergo sum. Kto to powiedział i co to oznacza?

„Cogito ergo sum” to jedno z najbardziej znanych i najczęściej przytaczanych przysłów łacińskich. Kto jest jego autorem, w jakich okolicznościach powstało i co autor miał na myśli? Wyjaśniamy!

"Cogito Ergo Sum" - co oznacza?

Autorem przysłowia „cogito ergo sum” jest znany filozof i matematyk Rene Descartes – Kartezjusz. Sentencja ta oznacza „myślę więc jestem” i stanowi konkluzję wywodu ojca filozofii nowożytnej. Pierwotnie zdanie to zostało sformułowane w języku francuskim, w „Rozprawy o metodzie” z 1637 roku i brzmiało: Je pense, donc je suis.

Sentencja Kartezjusza oznacza, że warunkiem naszej egzystencji jest myślenie. To niepodważalny fakt. Filozof był poszukiwaczem pewnych podstaw wiedzy ludzkiej i poddawał w zwątpienie zmysły. Nie da się natomiast podważyć faktu, że skoro myślimy, to musi istnieć podmiot myślący. Tak Kartezjusz dochodzi do swego twierdzenia: „cogito ergo sum”. Traktuje je jako prostą i podstawową ideę będącą podstawą wiedzy pewnej i z której wywodzą się kolejne sądy.

Kim był Kartezjusz?

Kartezjusz to spolszczona forma imienia i nazwiska René Descartes. Znany francuski uczony urodził się 31 marca 1956 roku w La Haye en Touraine. Był jednym z najwybitniejszych uczonych w XVII wieku. Został uznany za ojca filozofii nowożytnej.  

Zajmował się algebrą i matematyką oraz opracował prototyp pierwszej zasady dynamiki. Jako filozof zajmował się teorią poznania, filozofią religii, a także filozofią umysłu. 

ZOBACZ TAKŻE: Cytaty Henryka Sienkiewicza

Udostępnij: