Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Umiejcie prawidłowo ocenić to, co jest w was i wokół was! Umiejcie wartościować, rozróżniać, wybierać!

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek jest miarą wszechrzeczy.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Logika jest anatomią myślenia.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nasze życie - to walka.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek nie jest tworem okoliczności. Okoliczności to coś, co on wykorzystuje. Nasza moc, to moc percepcji. To, jak patrzymy na świat, zależy od nas, nie od niego.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek, który ma dlaczego żyć, zniesie prawie każde jak.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wszyscy ludzie dążą naturalnie do wiedzy. Dowodem niech będzie nasze zamiłowanie do zmysłów; cenić przede wszystkim zmysł wzroku, nie tylko na użytek, lecz wiele razy nawet wtedy, gdy nie marzymy o żadnej potrzebie, dowodzi, że Bóg nie tylko z miłości do wiedzy, lecz jeszcze bardziej darzył nas zmysłami. Właśnie to, że jesteśmy istotami, które obdarzone są wiedzą, sprawia, że nasza natura zdaje się przewyższać inne, ze względu na to, że mają one również zmysły.

Filozofia
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie uczymy się filozofii, tak jak uczymy się języka, w którym możemy myśleć. Filozofujemy, to jest stopniowo rozwijamy naszą filozofię, która jest tak indywidualna jak nasz charakter.

Filozofia

znak cytatu Marzenia są północą; kiedy się spełnią, musisz skierować się na południe.

Filozofia

znak cytatu Czym jest człowiek w naturze? Niczym w porównaniu z nieskończonością, wszystkim w porównaniu z nicością, ciemnym punktem pomiędzy nicością a wszystkim. Nieskończenie daleko od zrozumienia początku i końca, całość rzeczy przekracza nasz rozum niemal tak bardzo, jak mniejszość.

Filozofia

Zobacz więcej