Osoby, które otrzymują spadek często zastanawiają się nad pewnymi kwestiami związanymi z dziedziczeniem. Szukają odpowiedzi na pytanie, ile ważny jest testament i czy ostatnia wola może ulec przedawnieniu. Odpowiadamy!

Testament, czyli ostatnia wola

Testament, czyli ostatnia wola to rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Jest dokumentem, w którym spadkodawca umieszcza swoją ostatnią wolę, powołując do spadku wybrane przez siebie osoby lub organizacje.

Kto może sporządzić testament?

Ze statystyk wynika, że Polce testament sporządza jednie 13% osób. Testament może sporządzić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona. Może to zrobić w dowolnym momencie swojego życia lub w konkretnych, przewidzianych prawem sytuacjach (przy obawie rychłej śmierci). Ważne, żeby osoba, która sporządza testament była świadoma swojego postępowania.

Testament sporządzany jest w obecności notariusza lub w obecności świadków. Ostatnią wolę można sporządzić tez bez ich obecności. W tym celu trzeba własnoręcznie spisać swoją wolę co rozrządzania majątkiem, podpisać dokument i opatrzyć go datą. Nieważne są testamenty wspólnie sporządzane z inną osobą, ani sporządzenie testamentu przez pełnomocnika. 

Ile ważny jest testament?

Wiele osób zastanawia się, jak długo ważny jest testament? Okazuje się, że nie ma w tym zakresie ograniczenia, a ostatnia wola nie może ulec przedawnieniu. Jeśli testament pod względem formalnym jest prawidłowy, nie ma znaczenia, ile czasu czekał na odnalezienie i wykorzystanie. Nigdy nie przestanie być ważny.

Testament nie posiada „daty ważności”

Testament to dokument, który zawiera ostatnią wolę zmarłego, a ta w świetle prawa musi zostać uszanowana. Oznacza to, że wywołuje skutki nawet po wielu latach i zawsze będzie najważniejszym dokumentem wskazującym spadkobierców.

Od tej reguły istnieją wyjątki

Od tej reguły istnieją pewne wyjątki. Oprócz testamentów zwykłych, czasem sporządza się testamenty szczególne, tworzone w wyjątkowych okolicznościach. Należą do nich trzy rodzaje testamentów: ustny, podróżny i wojskowy. Te dokumenty tracą ważność wraz z upływem sześciu miesięcy od daty ustania okoliczności, uzasadniających niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tej daty.

Udostępnij:

Sklep