Nowy partner jednego z rodziców- jakich błędów nie popełniać?

W ostatnich latach coraz więcej rodzin stanowią tzw. rodziny patchworkowe, czyli takie w których jeden z partnerów (albo oboje) mają już dzieci z poprzedniego związku. W takich sytuacjach warto zastanowić się, jak wprowadzić nowego partnera do rodziny, żeby mogła ona sprawnie funkcjonować i obyło się bez niepotrzebnych konfliktów i napięć.

Zanim wprowadzisz nowego partnera do rodziny…

Rodziny patchworkowe, to takie w których jeden z partnerów (albo oboje) mają już dzieci z poprzedniego związku. Według danych GUS to coraz częstsze zjawisko w Polsce. W 2018 roku 20% małżeństw to były małżeństwa powtórne, przy czym istnieje ogromna liczba związków nieformalnych.

W takiej sytuacji powstaje wiele nowych relacji, które nie zawsze są łatwe. To ogromna zmiana zarówno dla rodzica, jego dzieci i nowego partnera. Potrzeba w niej dużo delikatności, cierpliwości i taktu, żeby rodzina mogła dobrze funkcjonować. To niełatwa sytuacja, w której mogą pojawić się pewne problemy i trudności, rodzić napięcia i konflikty.

Nowy partner jednego z rodziców- kilka ważnych zasad:

Dowiedz się, jakich błędów nie popełniać i co się zmienia, gdy nowy partner wchodzi do rodziny.

Każda relacja wymaga czasu

Wiele osób, które wchodzą w rodzinę, w której są już dzieci, na siłę chciałyby zaprzyjaźnić się z maluchem, i to od razu po zapoznaniu. Warto pamiętać, że zbudowanie każdej relacji wymaga czasu. W takiej sytuacji warto jednak dać sobie czas na poznanie i nie przyspieszać naturalnego biegu zdarzeń, dać sobie przestrzeń do wzajemnego poznawania się i nawiązywanie kontaktu.

Liczy się cierpliwość i delikatność

Dzieci w takiej sytuacji bywają zdezorientowane. Mogą doświadczać silnego konfliktu wewnętrznego. Z jednej strony chcą życzliwie przyjąć nowego partnera rodzica. Z drugiej strony obawiają się, czy to nie będzie „zdrada” wobec drugiego z biologicznych rodziców. W takiej sytuacji liczy się cierpliwość, delikatność i takt, zarówno rodzica, jak i nowego partnera.

Nowe zasady w rodzinie

Wprowadzenie nowej osoby do rodziny wymaga przeformułowania zasad codziennego funkcjonowania. W relacji z dziećmi partnera z poprzedniego związku warto ustalić, jakie zasady obowiązują w waszym domu.

Choć w istocie nie jesteś ich biologicznym rodzicem, to nie oznacza, że nie masz nic do powiedzenia, że wolno cię ignorować albo odnosić się do ciebie bez szacunku. Taka sytuacja wymaga ustalenia np. nowego podziału obowiązków czy kwestii podejmowania decyzji. 

Rola biologicznych rodziców

Przede wszystkim nowi partnerzy muszą pamiętać o tym, że nie są rodzicami tych dzieci. Dlatego nie powinni podważać metod wychowawczych biologicznych opiekunów, rywalizować z nimi, czy udowadniać, że są lepsi. Zawsze można porozmawiać z partnerem, gdy coś się dzieje, lecz należy zaakceptować to, że to właśnie on, jako rodzic podejmuje wszelkie decyzje.

Wrogie traktowanie dziecka

Złe traktowanie dziecka swojego partnera to często popełniany błąd. Ignorowanie, obojętność, uszczypliwe uwagi, czy wręcz otwarta wrogość- wszystkie takie zachowania są naganne i pod żadnym pozorem nie powinno się do nich ich dopuszczać w nowej rodzinie.

Dawanie ultimatum partnerowi

Pod żadnym pozorem nie powinno się stawiać partnera przed alternatywą, czy bardziej zależy mu na nowym związku, czy na starym. Partner / partnerka wciąż mają zobowiązania w stosunku do dawnej rodziny. Muszą podzielić swój czas i uwagę, pomiędzy starą a nową relację, nie rezygnując przy tym z żadnej.

 

Udostępnij: