Kościół przypomina o tych grzechach! Nie wszyscy o tym wiedzą!

Wiele katolików przystępujących do spowiedzi nie zdaje sobie sprawy, że lista grzechów jest o wiele szersza niż nam się wydaje. Kościół przypomina o tych, które są zapomniane i pomijane podczas sakramentu pojednania. O jakich grzechach zapominamy?

W codziennym życiu wielu katolików, choć regularnie uczestniczy w niedzielnych nabożeństwach, może nie zdawać sobie sprawy z istoty pewnych aspektów spowiedzi. Kościół przypomina o grzechach nieoczywistych, które mogą być łatwo pomijane. Warto przyjrzeć się bliżej temu, dlaczego te grzechy są ważne i jak mogą wpłynąć na życie duchowe każdego wiernego.

O tych grzechach Kościół przypomina

W Kościele Katolickim od najmłodszych lat uczymy się o siedmiu głównych grzechach, takich jak:

 • pycha

 • chciwość

 • nieczystość

 • zazdrość

 • nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

 • gniew

 • lenistwo

To kluczowe zagadnienia, o których zawsze warto pamiętać podczas spowiedzi.

ZOBACZ TAKŻE: Nowe przepisy obowiązujace w samolotach! To może nie spodobać się pasażerom!

Jednak wielu katolików może nie zdawać sobie sprawy z istnienia innych, mniej oczywistych grzechów.

Należą do nich m.in. "grzechy cudze", czyli te, które są popełniane przez inne osoby, a my jakoś się do nich odnosimy, oraz "grzechy zaniedbania", czyli te, które wynikają z naszego zaniechania obowiązków czy braku reakcji na potrzeby innych.

Kościół przypomina, że te grzechy również mają znaczenie i nie powinny być pomijane podczas spowiedzi.

„Grzechy cudze”

„Grzechy cudze” są to takie grzechy, które narażają inne osoby na popełnienie grzechu. Jedna z parafii w Poznaniu, dokładnie parafia pw. Zwiastowania Pańskiego przygotowała listę takich grzechów. Według tej wspólnoty grzechy te są popełniane często, należą do nich:

 • pobudzanie do grzechu przez zakładanie nieskromnego ubioru, rozgniewanie, złe mówienie, złe zachowanie itp,

 • namawianie do grzechu, np. do złodziejstwa

 • nakazywanie do popełniania grzechu, np. dzieciom, domownikom, podwładnym,

 • milczenie i nie reagowanie na grzech bliźniego, np. żeby mieć spokój

 • zezwalanie na popełnianie grzechu, np. podwładnym lub domownikom

 • pomaganie w popełnianiu grzechu, np. przy rabunku,

 • nie reagowanie i nie wyznaczanie kary za grzech, np. popełnionego przez dzieci, podwładnych

 • bronienie grzechu popełnionego przez kogokolwiek

 • pochwalanie grzechu popełnionego przez kogokolwiek

Zdjęcie Kościół przypomina o tych grzechach! Nie wszyscy o tym wiedzą! #1

„Grzechy zaniedbania”

Ta sama parafia zwraca uwagę również na „grzechy zaniedbania”. Do tej kategorii zalicza się grzechy, które wynikają z zaniedbania dobrych uczynków względem bliźniego. Są to:

 • zaniedbywane uczynki miłosierdzia względem duszy

 • nie upominanie grzeszących

 • nie pouczanie nie umiejących

 • nie użyczanie dobrej rady osobom wątpiącym

 • nie udzielanie pocieszenia strapionym

 • nie znoszenie krzywdy w cierpliwości

 • brak wybaczania doznanej krzywdy od bliźniego

 • brak modlitwy za żywych i zmarłych

Kościół przypomina wiernym o tych grzechach, ważne jest aby pamiętać o nich podczas przygotowywania się do spowiedzi i robienia rachunku sumienia.

Udostępnij: