Każdy z nas jest inni i przekłada się to także na sposoby uczenia się, zdobywania wiedzy, i nowych kompetencji – przydatnych w przyszłości. Jedna osoba woli czytać, druga chodzić, a jeszcze inna pisać – nigdy nie znajdziemy takiego samego przypadku. W związku z tym – dla maksymalizacji korzyści – powinno dostosowywać się do swoich kompetencji oraz zdolności, jeśli chodzi o uczenie się.

To korzystne 

Takie zachowanie będzie przynosiło liczne korzyści na wszystkich etapach naszego życia (najlepiej oczywiście zacząć, robić takie rzeczy już w szkole). Nie stracimy czasu na czynienie czegoś, czego nie znosimy, a dzięki temu zyskamy czas oraz większą ilość kompetencji w naszym życiu, które warto wykorzystać na edukację. Poza tym, nikt nie lubi zmuszać się do rzeczy, jakie są uznawane za niepotrzebne – szczególnie w kwestiach indywidualnych.

Jakie metody warto stosować?

Wyróżniamy oczywiście wiele metod, ale warto skupić się na podstawowych, jeśli mamy na myśli uczenie się i sprawne zdobywanie kompetencji. Znajdziemy więc trzy sposoby: uczenie się przez wzrok, uczenie się przez słuch i uczenie się przez ruch; preferencje zależą głównie od naszego charakteru i osobowości.

Uczenie się przez wzrok 

Ten styl jest wykorzystywany przez wzrokowców – osoby, które najlepiej zdobywają wiedzę, poprzez patrzenie się na coś, np. na tablicę w trakcie lekcji. Wydaje się, że ta metoda jest najbardziej powszechna, lecz nie zwracajmy uwagi na szkołę, a skierujmy się ku najlepszym metodom nauki dla wzrokowców. Będzie to między innymi oglądanie filmów, czytanie książek, przepisywanie tekstu z tablicy, pokazywanie ważnych szczegółów przez nauczyciela w trakcie lekcji.

Uczenie się przez słuch 

W tym przypadku dla ucznia jest najważniejsze to, co słyszy w trakcie: lekcji, wykładu, szkolenia. Należy zatem zastosować metody takie jak: czytanie na głos, słuchanie audiobooków, opowiadanie o pewnych zjawiskach w trakcie lekcji oraz skupienie się na większym przekazywaniu wiedzy w sposób werbalny a nie niewerbalny.

Uczenie się przez ruch - kinestetyczne 

W tym przypadku mamy do czynie z osobą, która po prostu musi coś robić, wszystkiego dotknąć, biegać, chodzić, sprawdzać lub ćwiczyć czy tańczyć. Nie powinno się zatem w trakcie nauki zakazywać tych praktyk takiemu uczniowi. To tylko maksymalizuje i usprawnia jego proces nabywania wiedzy. Praktyki jakie należy zastosować wobec kompetencji ruchowych, są więc takie: pozwolenie na stukanie uczniowi długopisem lub ruszanie przez niego nogami; zmniejszenie przeszkód w miejscu nauki, żeby uczeń mógł swobodnie się poruszać. Ponadto warto zadbać o przedmioty, których uczący się, może dotykać, np. figury geometryczne.

B.J

Udostępnij:


Zobacz więcej


Sklep

subscribe img