Istotna zmiana dla maturzystów. CKE przesuwa terminy!

W maju uczniów ostatnich klas szkół średnich czeka egzaminy dojrzałości. Maturzyści muszą przygotować się na zmiany. CKE ogłosiło termin pierwszego egzaminu. Jest przesunięcie.

Matura czyli egzamin dojrzałości, to kluczowy moment w edukacyjnej ścieżce młodego człowieka. Zdanie tego egzaminu oznacza dla ucznia zdobycie wykształcenia średniego i stanowi podstawę do aplikowania na studia wyższe. Egzamin ten ma na celu zweryfikowanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas edukacji, a jego zdanie otwiera drzwi do dalszego kształcenia na uczelniach.

Tradycyjnie matury odbywają się bezpośrednio po majówce, jednak w 2024 roku nastąpiła zmiana w harmonogramie. Zamiast rozpoczynać się w pierwszy poniedziałek maja, egzaminy zostaną przesunięte o dzień i startują we wtorek, 7 maja. 

Matury 2024 przesunięte

Z czego wynnika decyzja? 6 maja uwagi przypada pierwszy Drugi Świąt Wielkanocnych obchodzony  przez wyznawców Kościoła prawosławnego i innych kościołów.

Komisja Egzaminacyjna postanowiła dostosować terminy, by umożliwić uczniom obchodzenie tego dnia z rodzinami, a nie spędzenia ich na salach egzminacyjnych.

Egzaminy pisemne potrwają od 7 do 24 maja, a część ustna zaplanowana jest na dwa okresy: od 11 do 16 maja (oprócz 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. 

Wyniki matur zostaną ogłoszone 9 lipca, co da absolwentom czas na składanie dokumentów na wybrane kierunki studiów. Dla tych, którzy będą musieli poprawić wyniki, egzaminy poprawkowe zaplanowano na 20-21 sierpnia, a ich wyniki zostaną ogłoszone 10 września.

Progi na maturze

Zgodnie z wymogami ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, aby pomyślnie zaliczyć maturę, kandydaci muszą zdobyć minimum 30% punktów z egzaminów z każdego przedmiotu obowiązkowego, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. Ponadto, każdy maturzysta jest zobowiązany do podejścia do dodatkowego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym, ale w tym prypadku warto podkreślić, iż nie jest określony minimalny próg punktowy do uzyskania.

Zobacz także: Rewolucja w szkole! Od września mają się pojawić 3 nowe przedmioty?!

Co istotne, w środę 7 lutego upłynął ostateczny termin, do którego uczniowie kończących klasy liceów i techników mieli możliwość składania oraz modyfikowania swoich deklaracji maturalnych.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przypomniał o tym w rozmowie z Polskim Radiem.

Ci maturzyści, którzy są jeszcze uczniami, mogli złożyć deklarację wstępną. Natomiast do 7 lutego mogą tę deklarację zmienić. Mogą albo wykreślić pewne przedmioty, albo wskazać nowe przedmioty. To jest ich decyzja 

Zdjęcie Istotna zmiana dla maturzystów. CKE przesuwa terminy! #1

Udostępnij: