Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie ma większej wartości w życiu, niż ciężka praca. Prawdziwa satysfakcja wynika nie z łatwych zwycięstw, ale z ciężkiego wysiłku.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Praca nie jest czymś, co mamy robić kiedy jesteśmy na dole, to jest sposób, aby nie dojść do dna. Praca tworzy rzeczy i odczucia, które kształtują nas jako osoby. Praca jest świadectwem naszej ludzkości.

Praca

znak cytatu Praca jest największym dobrodziejstwem, co jest na świecie, jest czymś w rodzaju zdrowia ducha, zabezpiecza nas przed nudą, złą myślą, jest to najpiękniejsze zająć dla człowieka.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Znajdź coś, co kochasz robić, a nigdy w życiu nie będziesz musiał pracować.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować ani jednego dnia w swoim życiu.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cenię sobie wartość ciężkiej pracy i determinacji. Nie ma skrótów do prawdziwego sukcesu, wszystko zależy od dyscypliny, wysiłku i nieustępliwości.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie znamy magii, która by przekształciła złotówki w aktywa. Droga do osiągnięcia sukcesu prowadzi przez ciężką pracę, wytrwałość i frustracje.

Praca

znak cytatu Nie ma takiej rzeczy jak zbyt wiele pracy, jest tylko zbyt mało czasu. Największą satysfakcją jest zobaczyć efekty swojej pracy, a doświadczenie to to, co zdobywasz, gdy nie dostajesz tego, czego chcesz.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Znajdź coś, co kochasz robić, a nigdy nie będziesz musiał pracować w swoim życiu.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Każdy, kogo kochasz, zasługuje, by przynajmniej raz w tygodniu jedliśmy kolację przy świecach, niezależnie od tego, czy masz rodzinę, czy nie. Nie pracuj tak dużo, że zapominasz o tym, co jest ważne.

Praca

Zobacz więcej