Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Chociaż kłamstwo jeszcze istnieje – doskonali się tylko prawda.

Prawda

znak cytatu Prawdą jest to, co sprawdza się w działaniu.

Prawda
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Własność umysłowa nie ma sensu. Prawda nie jest prawdą, dopóki nie jest powszechna własnością. Wiedza jest naszym wspólnym dziedzictwem.

Prawda
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kiedy prawda pojawia się jako obowiązujący banał – to znaczy,
że umarła i nie jest już prawdą.

Prawda
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Najlepszym cudem jest to, że prawda zawsze wyjdzie na jaw, nawet jeśli jest ukryta na dnie najczarniejszej studni. Tak działa natura prawdy.

Prawda

znak cytatu Kiedy wszystkie inne
ewentualności zawodzą, cokolwiek pozostaje, nieważne jak nieprawdopodobne, musi być prawdziwe.

Prawda
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek, który chce prowadzić zawsze prawdziwe i autentyczne życie, musi być gotów nieustannie patrzeć w oczy prawdzie i nigdy, pod żadnym pozorem, nie dopuszczać do samozaparcia.

Prawda

znak cytatu Wyrażamy zgodę na fikcyjność i udajemy, że opowiadane wydarzenia naprawdę miały miejsce.

Prawda
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Prawda nie jest tym, co możemy zrozumieć, lecz tym, co nie jest nam w stanie uciec. Nawet jeśli nie zawsze jesteśmy w stanie ją w pełni pojąć, zawsze ona trwa i zawsze będzie prawdziwa.

Prawda

znak cytatu Język może ukryć prawdę, ale oczy nigdy..

Prawda

Zobacz więcej