Stronisz od znajomych? To może wynikać z wysokiej inteligencji

Inteligentni ludzie mogą stronić od znajomych. Do tego zaskakującego wniosku doprowadziły badania psychologów z uniwersytetów w Singapurze i Londynie. Odkryli oni, że ludzie są bardziej szczęśliwi, kiedy więcej przebywają w towarzystwie swoich znajomych. Zasada ta jednak nie dotyczy osób wyjątkowo inteligentnych.

  Swoje wnioski badacze opierają na wynikach dwóch przeprowadzonych przez siebie w latach 2001-2002 badań. Na grupę badawczą składało się ponad 15 tysięcy osób między 18 a 28 rokiem życia.

  W pierwszym badaniu sprawdzano zależność między trzema czynnikami:

  - wyniku testu inteligencji badanego

  - gęstości zaludnienia w miejscu jego zamieszkania

  - ceny poziomu satysfakcji z życia

  Wyniki wykazały, że ludzie byli szczęśliwsi mieszkając w mniej zaludnionych rejonach. Wyjątek stanowiły tu osoby wyjątkowo inteligentne.

  W drugim badaniu sprawdzano zależność między:

  - wynikiem testu inteligencji badanego

  - oceną poziomu satysfakcji z życia

  - częstotliwością spotkań ze znajomymi

  Dla większości wyniki nie były zaskakujące: im częściej ludzie spotykali się ze znajomymi tym bardziej czuli się szczęśliwi. Ponownie jednak nie pokrywało się to z rezultatami osób wyjątkowo inteligentnych. Im bardziej aktywni towarzysko byli tym mniej czuli się szczęśliwi.

  Badacze nie potrafili jednoznacznie odpowiedzieć, dlaczego otrzymali takie wyniki. Możliwe, że tłumaczy to jedna z teorii ewolucji: teoria szczęścia sawanna.

  Odwołuje się ona do tego w jakich warunkach żyli nasi przodkowie. Były to małe społeczności liczące do 150 osób. To z mniejszymi grupami nadal jest kojarzone poczucie bezpieczeństwa, więc osoby żyjące w gęsto zaludnionych miejscach odczuwają dyskomfort. Stąd też bierze się potrzeba posiadania przyjaciół, aby zmniejszyć skutki nowych warunków życia.

  Tutaj pojawia się różnica między większością, a osobami wyjątkowo inteligentnymi. Z czego ona wynika? Miarą inteligencji jest między innymi zdolność adaptowania się do nowych warunków środowiska. Coś, co przeraziłoby naszych przodków, na osobach wyjątkowo inteligentnych nie robi wrażenia. Mogą więc one bez przeszkód mieszkać w zatłoczonych miastach lub spędzać czas w samotności.

  Intrygujące jest jednak to, że osoby, które osiągnęły wyższy wyniki w teście na inteligencję spędzały ze znajomymi więcej czasu niż te, które wypadły na nim gorzej. Wskazuje to, że ludzie albo nie potrafią powiedzieć, co ich uszczęśliwia albo nie mają kontroli nad tym jak spędzają swój czas.

  Zatem bez względu na to jak inteligentny jesteś (lub jak siebie oceniasz) – warto zacząć zwracać uwagę na to, co cię uszczęśliwia. Jeżeli wolisz zostać sam w domu, masz do tego prawo. Jeśli chcesz spędzić dzień w tłumie na miejskim festynie – idź na niego.

  Udostępnij: