Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Sapiens sapientiae consilio est contentus, neque umquam eum demeritum factum paenitet, quia recte factum non potest non esse optimum.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu More maiorumobyczajem przodków.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Qualis rex, talis grex(jaki król, taka trzoda)jaki pan, taki kram.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Cogito, ergo sum. Myślę, więc jestem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum. Zgadza się, błędy są rzeczą ludzką, ale niepojęte jest upieranie się przy błędach.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum docemus, discimus. In vino veritas. Carpe diem, quam minimum credula postero. Qui tacet, consentire videtur. Si vis pacem, para bellum.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ubi tu Caius, ibi ego Caiagdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ignis non exstinguitur igneognia nie gasi się ogniem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Cóż pożytek, że posiadamy wiedzę, jeżeli nie potrafimy jej użyć?

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dictum sapienti satmądrej głowie dość dwie słowie.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej