Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Littera scripta manetsłowo zapisane pozostaje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sine ira et studiobez gniewu i zawziętości.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Invitum qui servat, idem facit occidentikto ocala kogoś wbrew jego woli,to tak jakby go zabijał.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ab urbe conditaod założenia Rzymu;przenośnie: od początku.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gladiator in arena consilium capitgladiator decyduje dopiero na arenie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Gloria virtuti resonatsława jest echem cnoty.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Caeca invidia estzazdrość jest ślepa.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pacta sunt servandanależy dotrzymywać układów.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ultra posse nemo obligaturnikt nie jest zobowiązanyzrobić więcej niż może.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ipsa sua melior famalepszy od swojej reputacji.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej


Sklep