Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ecce homooto człowiek.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ignoti nulla cupidonieznane nie nęci;nie pragnie się czegoś,o czym się nie wie, że istnieje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Qualis artifex pereo!jakiż artysta ginie we mnie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Anguis in herba(wąż w trawie)ukryte niebezpieczeństwo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tarde venientibus ossaspóźnionym dostają się kości.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Omnis homo mendaxkażdy człowiek jest kłamcą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sit tibi terra levisniech ci ziemia lekką będzie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non qui parum habet,sed qui plus cupit, pauper estnie ten jest ubogi, kto mało ma,ale ten, kto chce mieć więcej.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tres faciunt collegiumtrzech tworzy kolegium.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Asinus ad lyramosioł przy lirze;pasuje jak wół do karety.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej


Sklep