Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. To znaczy, że błądzić jest rzeczą ludzką, ale trwać w błędzie jest diabelskie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Omnis homo mendaxkażdy człowiek jest kłamcą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Faber est quisque suae fortunaekażdy jest kowalem własnego losu.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Tempus edax rerum, tuque, invidiosa vetustas, omnia destruitis, vitiataque dentibus aevi paulatim lenta consumitis omnia morte.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Patientia laesa fit furor, interdum est eligere, aliquid amittere domi, minus est quam lucere.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Oculum pro oculo, dentem pro denteoko za oko, ząb za ząb.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Aut bibat, aut abeatniech pije albo niech sobie idzie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sic itur ad astratak się idzie do gwiazd.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nihil est ab omni parte beatumnie ma rzeczy ze wszystkich stron szczęśliwej.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Similia similibus curanturpodobne leczy się podobnym (homeopetia).

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej