Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Humana non sunt turpiaco ludzkie, nie hańbi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, perseverare diabolicum, sed in errando saepe est voluptas – Błądzić jest rzeczą ludzką, upierać się przy błędzie – diabelską, ale w błędzie często jest przyjemność.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Absterget Deus omnem lacrimam ab oculisi otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultorniech z naszych kości narodzi się mściciel.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dulcis est somnus operantisłodki jest sen dla pracującego.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tres faciunt collegiumtrzech tworzy kolegium.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, sed in errore perseverare diabolicum. Czyli błądzić jest rzeczą ludzką, ale upierać się przy błędzie jest diabelskie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Vitam regit fortuna, non sapientia. Życiem rządzi los, nie mądrość.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Omne ignotum pro magnificowszystko, co nieznane,wydaje się wspaniałe.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Semper avarus egetskąpiec zawsze cierpi niedostatek.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej