Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ira sine viribus vana estgniew nie poparty siłą jest próżny.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Natura jest najlepszym przewodnikiem życia, a prawo natury jest najwierniejszą radą. Wszystko, co jest w niezgodzie z naturą, jest skazane na zagładę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cucullus non facit monachumkaptur nie czyni mnicha.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Caeca invidia estzazdrość jest ślepa.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Corvus albusbiały kruk.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ab iove surgat opusOd Jowisza niechaj zaczyna się dzieło .Pracujmy z Bogiem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Corpus delicta.Rozkoszne ciało

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia się uczymy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu More maiorumobyczajem przodków.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Felix culpaszczęśliwa wina.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej