Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. To mówi o prawdziwej wartości edukacji - nie jest to tylko o zdobywanie stopni akademickich, ale o zdobywanie umiejętności i wiedzy, które pomogą nam w naszym codziennym życiu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Finis coronat opuskoniec wieńczy dzieło.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Boss lassus fortius figit pedemzmęczony wół szybciej pracuje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Błądzić jest rzeczą ludzką; upierać się przy błędzie jest diabelską; a popadać w błąd z niewiedzy, kiedy można dojść do prawdy przez rozum i wiedzę, to jest głupotą. Mędrzec upiera się przy swoim zdaniu tylko tak długo, jak nie spotka się z lepszym.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu In lacte matris praebiberewyssać z mlekiem matki.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mens sana in corpore sanow zdrowym ciele zdrowy duch.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non est ad astra mollis e terris via. Polski tłumaczenie tego cytatu brzmi: Nie ma łatwej drogi z ziemi do gwiazd.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Primum vivere, deinde philosophari. Leń nie jest ani piękny, ani potrzebny, ani zdrowy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile. Życie jest krótkie, sztuka nieśmiertelna, decyzja szybka, doświadczenie niebezpieczne, osąd trudny.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Res severa est verum gaudiumprawdziwa radość jest rzeczą poważną.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej